22/10/2020

Молба с искане за среща с председателстващият ВСС

До Боян Магдалинчев –

председателстващ ВСС

 

МОЛБА

 

от Марио Виденов Живков, с ЕГН: ……………………………,

заместник-председател на „Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система-Солидарност“

тел. за връзка: 0876671109; 0883737001

e-mail: sdsolidarnost@gmail.comoffice@sd-solidarnost.com

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МАГДАЛИНЧЕВ,

Обръщаме се към Вас в качеството Ви на председателстващ Висшия съдебен съвет с настоятелна молба да бъдем допуснати до изслушване – членове на нашето сдружение, включително адвокати, запознати с мащаба на проблема и порочната практика на съдилища, по сериозни системни проблеми в заповедното и изпълнително производство в ГПК.

Сдружението ни е национално и се състои от потърпевши от системното неспазване на закона от страна на съда и частните съдебни изпълнители. Проблемът е национален, а не само на територията на гр. София, като от същия са засегнати редица български граждани, малки и средни предприятия.

Разчитаме на Вашата коректност и съдействие.

 

 

гр. София

05.11.18 г.

           С уважение: Марио Живков

 

– 

„Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система – Солидарност“ 

Вашият коментар