23/04/2021

НА ЖИВО ОТ БРЮКСЕЛ (05.09.2019г) 10 часа – ИЗСЛУШВАНЕТО на ПЕТИЦИОНЕРИТЕ от България!

Комисия по петиции – PETI_OJ (2019) 291_1
ПРОЕКТ АГЕНДА
среща
Сряда, 4 септември 2019 г., 9.00 – 12.30 и 14.30 – 18.30 часа 
Четвъртък, 5 септември 2019 г., 9.00 – 12.30 часа 
Брюксел  – Стая JAN 6Q2  
.

.

Четвъртък, 5 септември 2019 г. 

в 9:00 / 10:00 ч. БЪЛГАРСКО време

Право на потребителите – финансови услуги

 

Петиция 0063/2017 от „ГД Покана за доброволно изпълнение“Ивайло Илиев (българин) с 50 подписа, за предполагаемо нарушение на правата на потребителите в производството по платежни нареждания в България

и

Петиция 0408/2017, внесена от Десислава Филипова (българка), с 4248 подписа, относно законосъобразността на член 417 от Гражданския процесуален кодекс на България и предполагаемото нарушение на правата на потребителите при производство за плащане в България

и

Петиция 0838/2017 г. от Виолета Господинова (българска страна) относно процедура за плащане по отношение на спор за ипотечен кредит с българска банка

и

Петиция 0514/2018 от Ивайло Илиев (българин) за предполагаема корупция в българските съдилища и нарушаване на правото на справедлив процес

и

Петиция 0606/2018, внесена от Милена Димитрова (българка), за предполагаемо нарушение на Директива 93/13 / ЕИО и спор с банка за жилищен кредит

и

Петиция 0609/2018 от Цецка Хаджигеоргиева (българка) за предполагаемо нарушение на правото на справедлив процес и липса на достъп до съд

и

Петиция 0720/2018 от Виолета Господинова (българка) относно предполагаемата измама и корупцията за незаконно отнемане на имущество от банки и частни съдебни изпълнители в България

и

Петиция 0810/2018 от PAV (български) относно законосъобразността на член 417 от Гражданския процесуален кодекс и предполагаемо нарушение на правата на потребителите в производството за плащане в България

и

Петиция 1045/2018, внесена от ZTA (български), със 180 подписа, относно предполагаемата несъвместимост на заповедта за започване и обжалване на Гражданския кодекс на България с законите на Общността

и

Петиция 1193/2018 от AM (български), от името на „Сдружение на потърпевшите от частни съдебни изпълнители и съдебната система – Солидарност“ относно солидарността за жертви на частни съдебни изпълнители и съдебната система в България

и

Петиция 0036/2019 от Димитър Панайотов (българин), от името на „Сдружение на потърпевшите от частни съдебни изпълнители и съдебната система – Солидарност“, за предполагаема корупция в българските съдилища и нарушаване на правото на справедлив процес

и

Петиция 0037/2019, внесена от Мариана Илиева (българка), за предполагаемо нарушение на правото на ЕС от Република България чрез така наречената процедура за плащане

и

Петиция 0040/2019, внесена от AM (българско) за несъответствие на българското законодателство с Регламент 1896/2006 за създаване на европейска процедура за плащане

и

Петиция 0051/2019 от Елица Василева (българска) по твърдяното нарушение на Директива 93/13 / ЕИО относно нелоялни условия за потребителите договори от България

и

Петиция 0102/2019 от HY (български) по спор за ипотечен кредит (в присъствието на вносители на петиции)

СМ- PE 615,340 / REV.IV FdR 1179836 (03.15.2019) LT BG;  FdR 1173789

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петиция 0928/2018, внесена от AK (унгарска страна), с 10 000 подписа, относно предполагаеми нелоялни договорни условия за кредити в чуждестранна валута в Унгария    CM– PE 638 666

FdR 1184064

(21.05.2019)

 

 

Обикновено заседание на комисията по петиции

 

 

 

 

ВИЖ видеото – ОТВОРИ линка!

Вашият коментар