Запознаване на гражданите за правата и задълженията им и възможностите за защита по правов ред пред съда , сезиране на международни и български органи и институции във връзка с отнетите им права и извършените законно нарушения и престъпленията спрямо тях. Съдействие на гражданите за получаване копие от делата си от районен съд.

Мероприятието ще се проведе: от 9:00 – 17:00 пред Районен и окръжен съд Видин (до фонтана)
от 11:00 – 12:30 Пресконференция

Начинът на провеждане ще бъде дискусия на открито , среща със граждани, приемане на жалби и оплакване и ограмотителна кампания.

Вашият коментар