вт. ное. 12th, 2019

Нормативна база

Колкото повече ограничения и забрани има, толкова по-бедни стават хората. Колкото по-подробни са законите и разпоредбите, толкова повече крадци и разбойници се появяват.

— Лао Дзъ, 5 в. Пр. Хр.

Добрите хора не се нуждаят от закони, за да се държат правилно, а лошите винаги ще намерят как да ги заобиколят.

— Платон

Конституция на Р. България

Закони

Наредби и други

 

Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори