ЗАКОНИ изтегли в “word” изтегли в “pdf”
 

Граждански процесуален кодекс

wordd pdf
 

Закон за задълженията и договорите

wordd  pdf
 

Закон за защита на потребителите

wordd pdf
 

Закон за частните съдебни изпълнители

wordd pdf
 

Закон за съдебната власт

wordd   pdf
 

Закон за кредитните институции

 wordd  pdf
 

Закон за потребителския кредит

 wordd  pdf
 

Кодекс на труда

wordd   pdf
 

Закон за нормативните актове

wordd  pdf
 

Закон за ОМБУДСМАНА

wordd  pdf
 

Закона за събранията, митингите и манифестациите

 wordd  pdf
 

 

 wordd pdf
 

 

 wordd pdf
 

 

 wordd pdf