01/10/2020

Обединени от каузата за надежда, справедливост, морал и добри нрави в съдебната система, граждани създават неправителствена организация за колективна защита.

Организацията се създава в частна полза, като членството в нея ще се осъществява срещу положен труд по професията или хобито, в които членовете му имат силна експертиза, в полза на всички членове, а приходите, които ще се реализират, ще бъдат насочении към взаимноспомагателна каса, която ще подпомага и членовете с намалени или никакви възможности.

Организацията няма да разчита на външно финансиране.

По време напресконференцията ще бъдат разгласени факти за проведени над 3 милиона изпълнителни дела, голяма част от които неправомерно са ощетили български и чуждестранни граждани /от Франция, Швеция, Гърция, Обединеното кралство и Ирландия, както и граждани на САЩ, пребиваващи на територията на България/, чрез издаването на нищожни заповеди за незабавно изпълнение, с което се запорира имущество или сметки, в противоречие с ГПК и Европейското законодателство, за което ще се изискват сурови наказания, по установения от ГПК ред.

На пресконференцията ще бъдат предложени мерки за прекратяване на тези порочни практики, в съответствие с ГПК и Европейското право, така че незаконно ощетените от ЧСИ да могат да си върнат отнетото по неправомерен начин имущество или финансови средства.

Водещ на пресконференцията: Ивайло Илиев – представител на организационния комитет.

http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_qvv5k1fb?fbclid=IwAR0kay-VO3Wcv4jYIi79–5Ri6i7T6QOY1U81Y-9JrW_1CbbeO45gllpszM

Вашият коментар