23/04/2021

Образци на документи

Тук ще бъдат публикувани образци на документи / форлаге, който може да ползувате за жалби, петиции и др. изготвени от нас Сдружение „Солидарност“

 

през м. Октомври 2018 г.:

 

25.10.2018 г. – Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

25.10.2018 г. – Образец на Жалба до полицията

26.10.2018 г. Образец за частна жалба с/у неиздаден съдебен акт – РАЗПОРЕЖДАНИЯ!

26.10.2018 г. Жалба / възражение за нищожност

27.10.2018 г. – Молба за издаване на копие от цялото дело

27.10.2018 г. – Образец на ИСКАНЕ към съда

28.10.2018 г.

28.10.2018 г.

29.10.2018 г. – Бланка за подаване на сигнал до КПКОНПИ

29.10.2018 г.

30.10.2018 г.

30.10.2018 г.

31.10.2018 г.

31.10.2018 г.

31.10.2018 г. – Иск за нищожност на заповедта за назначаване на ЧСИ

 

***

през м. Ноември 2018 г.: 

 

00.11.2018 г.

 

***

през м. Декември 2018 г.: 

 

00.12.2018 г.

 

***