Окръжен съд – Русе  не позволи на частния съдебен изпълнител (ЧСИ) Венцислав Маринов да продаде единственото жилище на длъжник на банка, съобщиха от съда.

Магистратите са отменили действията на ЧСИ-то изразяващи се в насрочване на публична продан на недвижимия имот на длъжника в гр. Бяла.

М. Ц. притежавал втори етаж от жилищна сграда в Бяла, апартамент и гараж във Варна. Във връзка с непогасени задължения към банка срещу него били образувани две изпълнителни дела – едното в морската столица, а другото в Русе. Първоначално частен съдебен изпълнител от Варна описал морските имоти на М.Ц. и ги продал, като за покриването на дълга по второто изпълнително дело, взискателят насочил претенцията си към жилището на длъжника в Бяла. ЧСИ Венцислав Маринов насрочил публична продан за периода от 16 декември 2018 г. до 16 януари 2019 г., но след жалба на М. Ц., с определение от 02 януари 2019 г., Окръжен съд – Русе е постановил спиране на публичната продан на процесния имот до произнасянето на съда с окончателен съдебен акт.

На 11 януари тричленен съдебен състав е преценил, че обжалваната публична продан на процесния имот е предприета след като другите имоти, собствени на длъжника са били продадени на публична продан. “Доколкото не са налични доказателства за притежаването на други имоти от страна на длъжника или на членовете на семейството му, с които живее освен спорния такъв, то това жилище се явява единствено негово и на семейството му. Ето защо същото се явява несеквестируемо по смисъла на чл. 444, т. 8 от ГПК и на основание същата разпоредба, изпълнението не може да бъде насочено върху него”, мотивират се окръжните съдии.

Решението на Окръжен съд – Русе е окончателно не подлежи на обжалване.

 

Източник: legalworld.bg

Вашият коментар