22/04/2021

Окръжна прокуратура – Плевен предаде на съд частен съдебен изпълнител за престъпление по служба

Окръжна прокуратура – Плевен внесе в съда обвинителен акт срещу частен съдебен изпълнител за престъпление по служба, съобщават от Прокуратурата. Обвинението срещу И. К. е за това, че през август и септември 2015 г., в гр. Плевен, като длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение – частен съдебен изпълнител с район на действие Окръжен съд – Плевен, при условията на продължавано престъпление, превишил властта и правата си и нарушил служебните си задължения, като по изпълнително дело на ЧСИ, образувано на 4.08.2015 г. с длъжник Х. Н. нарушил служебните си задължения, като не изготвил разпределение за определяне на сумата, която следва да внесе обявения за купувач М. В. на два недвижими поземлени имота, находящ се в с. Черни вит, обл. Ловеч, необходими за изплащане на съразмерните части от вземането на присъединените взискатели В. В. и Д. М. и извършил действия, излизащи извън рамките на неговата компетентност, като издал извън района му на действие – Окръжен съд – Плевен, постановление за възлагане от 24.08.2015 г. по изпълнително дело, с което възложил на М. В. двата имота, без да е извършил разпределие на сумата, между взискателите и без да е заплатена дължимата от купувача сума за заплащане на съразмерните части от вземанията на присъединените взискатели, с цел да набави за кредитора М. В. облага в размер 14 793.14 лв. и да причини вреда на В. В. в размер на 9 686.33 лв. и на Д. М. вреда в размер 5 106.79 лв. и от това са могли да настъпят значителни вредни последици в размер на 14 793.12 лв. – престъпление по 282, вр. чл. 26 от НК.

На 2.05.2012 г., с молба М. В. поискал образуване на изпълнително производство от ЧСИ Ц. Н. – с район на действие Окръжен съд гр. Плевен, въз основа на изпълнителен лист, издаден по гражданско дело, с който Х. Н. е осъден да заплати на М. В. 11 000 лв. /от неизплатено задължение по договори за заем/ и 864 лв. деловодни разноски. ЧСИ Ц. Н. поискал от Служба по вписванията -Тетевен вписване възбрана върху собственост на длъжника Х. Н. – два поземлени имота в с. Черни Вит, обл. Ловеч.

С молба до ЧСИ Ц.Н., взискателят М. В. поискал изпълнителното дело да бъде прехвърлено за продължаване на изпълнителните действия от Държавен съдебен изпълнител Т.Т. при РС-Тетевен, който извършил опис и оценка на недвижимите имоти и насрочил публична продан. Върху същите имоти били вписани възбрани и от ЧСИ Т. К. с район на действие ОС-Плевен, която подала молба за присъединяване на взискател Д.М. и на взискател В. В. – взискатели по изп.дело на ЧСИ Т.Кирилова.

Общо по изп. дело били извършени пет публични продажби, на които не се явявал купувач. На 09.06.15 г.,на последната публична продан с начална цена 18 400 лв., първоначалният взискател М. В. подал две наддавателни предложения за закупуване на недвижимите имоти и бил обявен за купувач на възбранените в негова полза недвижими имоти от ДСИ при РС-Тетевен.

С Искане от 22.06.15 г. взискателят М. В. поискал от ДСИ при РС-Тетевен, изпълнително дело да бъде продължено от ЧСИ И. К., с район на действие ОС–Плевен. Обвиняемият ЧСИ И.К. изготвил Постановление за възлагане на недвижими имоти с дата 24.08.2015 г. по изп. дело, с което възложил на М. В. двата имота и не предприел никакви действия по извършване на разпределение по изпълнителното дело /в нарушение на териториалната компетентност на ЧСИ и в нарушение на ГПК/.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.

 

Източник: plevenzapleven.bg

Вашият коментар