23/04/2021

Омбудсманът Диана Ковачева изслуша граждани и институции за проблеми с ЧСИ

21 февруари 2020 г.

Видео 1 от дискусията тук: https://www.youtube.com/watch?v=0hCXPZbh5CQ

Видео 2 от дискусията тук: https://www.youtube.com/watch?v=1ZDq1VghAdw

Видео 3 от дискусията тук: https://www.youtube.com/watch?v=1wBm1VdZgNw

Видео 4 от дискусията тук: https://www.youtube.com/watch?v=VhEa5o4flEQ

Видео 5 от дискусията тук: https://www.youtube.com/watch?v=zKyGz328Enc

Видео 6 от дискусията тук: https://www.youtube.com/watch?v=oFlRXj9IpkI

Видео 7 от дискусията тук: https://www.youtube.com/watch?v=wLS6Nc4rjPU

Видео 8 от дискусията тук: https://www.youtube.com/watch?v=eH_hFXrn5YA

Видео 9 от дискусията тук: https://www.youtube.com/watch?v=OOcdVUXX7So

Видео 10 от дискусията тук: https://www.youtube.com/watch?v=sxH3ucrCB90

 

На 26 февруари 2020 г. омбудсманът Диана Ковачева ще се срещне с представители на Европейския парламент от Комисията за петициите, на която ще ги информира за резултатите от днешната 3-часовата среща с граждани и представители на държавни институции – Министерството на правосъдието,  Инспектората към ВСС и Камарата на ЧСИ, на която бяха обсъдени проблемите със заповедното и изпълнителното производства.

 

Във връзка с поставени въпроси, на които не бяха получени отговори на днешната среща, омбудсманът се ангажира да отправи запитвания към компетентните институции, чиито становища ще бъдат предоставени на заинтересованите граждани,  включително относно спазването на Наредба №7 за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по ГПК, така също и за липсата на дата на образеца на поканата за доброволно изпълнение, издавана от ЧСИ и др.

Омбудсманът допълни, че ще бъдат обсъдени възможностите за по-добрата защита на лицата, които са обезпечили чуждо вземане, както и засилване на превантивния контрол по отношение на неравноправните клаузи в общите условия на небанковите институции.

Не на последно място омбудсманът припомни своята позиция, изразена пред правната комисия в Народното събрание при последните промени в ГПК във връзка със защитата на единственото жилище на длъжника, дори, когато е ипотекирано, поне до произнасянето на една съдебна инстанция.

„Това са въпросите, които аз виждам, че вълнуват голяма част от хората и които би следвало да се отправят към институциите. След като чуя и становището на Комисията по петициите, ще изпратя съответно въпросите, на които не беше отговорено тук“, каза Диана Ковачева.

 

Източник: ombudsman.bg

Вашият коментар