23/04/2021

Омбудсманът Диана Ковачева се срещна с представители на Комисията по петициите към Европейския парламент и български евродепутати

26 февруари 2020 г.

         Омбудсманът Диана Ковачева днес се срещна с председателя на Комисията по петициите към Европейския парламент г-жа Долорс Монсерат, нейни членове и български евродепутати. Делегацията е на посещение у нас, за да провери фактите от петиции на български граждани, сигнализирали Комисията за проблеми с ЧСИ и българското законодателство.

По време на срещата бяха обсъдени промените в Гражданския процесуален кодекс, приети по предложение на омбудсмана, за защита на длъжниците в изпълнителното производство, както и на потребителите при неравноправни клаузи в договорите. Обсъдени бяха още и допълнителни възможности за защита – засилване на превантивния контрол по отношение на неравноправни клаузи в общите условия, несеквестируемост на единственото жилище до произнасяне на първа съдебна инстанция, ефективна защита на правата на третите лица, дали своя вещ в залог или ипотека за обезпечение на чужд дълг и укрепване капацитета на Министерство на правосъдието за контрол върху ЧСИ.

Доц. Ковачева информира г-жа Монсерат за организираното през миналата седмица от омбудсмана изслушване на граждани от представители на Министерство на правосъдието, Камарата на частните съдебни изпълнители и Инспектората към ВСС, на което гражданите имаха възможност да отправят своите въпроси към представителите на тези институции. Тогава Ковачева пое ангажимент за всички неотговорени въпроси да отправи съответните запитвания към компетентните органи, както и че ще информира своевременно гражданите за техните отговори. Омбудсманът информира колегите си от Комисията по петиции, че вече е отправила въпрос до председателя на Софийски районен съд за т. нар. тъмна стая.

Източник: ombudsman.bg

Вашият коментар