23/04/2021

ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТВОРЕНО ПИСМО

НА СДРУЖЕНИЕ “СОЛИДАРНОСТ” ДО МЕДИИТЕ, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА ЗАКОННОСТТА В РБЪЛГАРИЯ

Уважаеми дами и господа,

На 28.02.2020 г. предстои да бъде извършен НОВ НЕЗАКОНЕН АКТ срещу български гражданин – член на Сдружението на потърпевшите от ЧСИ и съдебната система „СОЛИДАРНОСТ“.

Предстои да бъде ОТНЕТО ЕДИНСТВЕНОТО ЖИЛИЩЕ (жк. Младост 4, бл. 480, вх. 1, ет. 2, ап.5) НА Завен Астадуров от ЧСИ Мария Цачева.

Протест срещу незаконен въвод във владение от ЧСИ

КАКВА Е ИСТОРИЯТА:

Завен Астадуров е бивш собственик и ръководител на предприятията „МС-България“ ЕООД и „Бутилираща компания – Ракитово“. Той е бил лишен да обжалва отнемането на тези негови предприятия, тъй като съдът НЕ Е ИЗДАЛ ВАЛИДЕН СЪДЕБЕН АКТ, подлежащ на обжалване. Това е грубо нарушение на чл.121 от Конституцията, чл. 254 от ГПК за съдържанието на разпореждането и чл. чл. 6, 13 и 47 от Хартата на основните права и свободи на Европейския съюз.

НА ПРАКТИКА г-н АСТАДУРОВ Е БИЛ ЛИШЕН ОТ ПРАВОТО СИ НА ЗАЩИТА.

Тази порочна практика е констатирана още през 2016 г. от прокурор Ивайло Занев от СЗ „Антикорупция“. Има изпратено специално писмо до Главния съдебен инспектор към Висшия съдебен съвет Теодора Точкова, но резултатът до днес е добре познатият на всички вас – жертвите на установената практика на НЕВРЪЧВАНЕ КНИЖАТА НА ДЛЪЖНИЦИТЕ.

НИЕ ОТ СДРУЖЕНИЕ „СОЛИДАРНОСТ” НАРИЧАМЕ ТОВА ИЗМАМНА СХЕМА, ПОД ШАПКАТА НА ДЪРЖАВНАТА ЮРИСДИКЦИЯ.

По наша информация в СРС се съхраняват „на тъмно” над 150 000 неприключени заповедни производства, а в съдилищата в страната те са поне двойно повече.

ТОВА НА ПРАКТИКА СА 300 000 СЪДБИ НА ДОМАКИНСТВА – НА ЦЕЛИ СЕМЕЙСТВА, ПОД ЗАПЛАХАТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА ДОМ И БИЗНЕС – ПОСЕГАТЕЛСТВО ВЪРХУ ЖИВОТА И СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ТЕЗИ ХОРА.

БРАТЯ И СЕСТРИ, ТОВА НЕ СА ПРОСТО ДЛЪЖНИЦИ – ТОВА СА ХОРА, СТАНАЛИ ЖЕРТВА НА ЛОШАТА ПОЛИТИКА НА УПРАВЛЕНИЕ, НА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ВЪЖДЕЛЕНИЯТА НА ТЕЗИ ТРУДОВИ ХОРА В НЕПРЕМЕРЕН РИСК. И В КРАЙНА СМЕТКА ТЕЗИ ХОРА СА НАКАЗВАНИ ПО ЕДИН БЕЗОГЛЕДЕН НАЧИН. БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА, СКРИТО И ПОЕДИНИЧНО СА ПРЕВРЪЩАНИ В АУТСАЙДЕРИ НА ОБЩЕСТВОТО. ПРЕВЪРНАТИ СА В ГНЕВНИ И ОТЧАЯНИ ХОРА, ЗАРАДИ ЛИПСАТА НА СПРАВЕДЛИВОСТ. ТОВА Е ИСТИНСКА БОМБА, КОЯТО НАШИТЕ ПОЛИТИЦИ САМОНАДЕЯНО НЕ ОТЧИТАТ КАТО ТАКАВА И ГОДИНИ НАРЕД НЕ ПОПРАВЯТ В ЗАКОНОВАТА УРЕДБА. ОТ ГОДИНИ ТРЪБИМ, ЧЕ ЧЛ. 417 Е ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОНЕН, ТОЙ Е ПРОТИВОЧОВЕШКИ!  

Заповедта, която е издал районният съд по отношение на Завен Астадуров, е подигравка с правото – както с националното, така и с европейското. Копие от него можете да видите приложено към събитието. В тази престъпа схема по отнемането на имуществото на български граждани са въвлечени почти без изключение съдиите от всички съдилища в страната, включително ВКС, КПКОНПИ, Прокуратурата на РБългария, ИВСС и ВСС.

Горните институции и представляващите ги ръководители, с действия и бездействия участват в тази престъпна схема под шапката на държавата и спекулират със „законността” на едно БЕЗЗАКОНИЕ!

Ние се борим срещу това – не сме безучастни към нито една човешка съдба, станала жертва на това беззаконие. Завен Астадуров е просто един от всички вас – наш сънародник, гражданин на РБългария – поредната жертва на беззаконието. Сигнали по неговия случай са подавани и до кабинета на Министър-председателя Бойко Борисов. Отговорът беше, че НЯМА НАРУШЕНИЕ!!!

В продължение на 13 години след влизането на България в Европейския съюз, са писани множество доклади до Европейската комисия и Европейския парламент за състоянието на българската правосъдна система и правов ред, с искане мониторингът над България по Механизма за сътрудничество и проверка да падне. Отговорите са популистки, безсъдържателни и във вреда на правовия ред в страната. Това естествено поставя въпроса: дали тези жалби не достигат до европейските правозащитни оргжанизации, или са неглижирани от тях?!? Впечатлението ни дотук е, че България е оставена да се „самоуправлява”, независимо от установения от правителството безправов ред на управление. В тази връзка си задаваме и въпроса: Защо ВАС не защитава българските граждани адекватно. Познават ли нашите „висши” юристи Правото на ЕС и ХОПЕС?!?

Обръщаме се и към президента на РБългария, който наскоро искаше препоръки за промяна в Конституцията на държавата ни: Г-н Президент, не е ли време да свикате Консултативния съвет по национална сигурност, щом като имате толкова горещи сигнали за нарушения на правовия ред заради нарушения на институциите?!

При констатираните множество посегателства върху правата на български граждани, НЕ СА ЛИ ТЕ ПРИЗНАК ЗА ПОДКОПАВАНЕ НА УСТОИТЕ НА ДЪРЖАВАТА?!?

Обръщаме се и към Омбудсмана на РБългария: Защо мълчите?! Г-жо Ковачева, народът ви избра, за да защитавате интересите му! Известни ли са ви мутрешките методи, от които се ползват ЧСИ, като едновременно с тях използват и охрана от полицията?! Не е ли парадоксално това да се случва в държава, която претендира за европейски правов ред?!

НИЕ НЕ ПРИНАДЛЕЖИМ КЪМ НИКОЯ ПАРТИЯ – НИЕ СМЕ БОРЦИ СРЕЩУ ПОСЕГАТЕЛСТВАТА ВЪРХУ ПРАВАТА НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, НЕЗАВИСИМО КЪМ КОЯ ПАРТИЯ, ПОЛ, ЗАНЯТИЕ, ИЛИ НПО ТЕЗИ ГРАЖДАНИ НА РБЪЛГАРИЯ ПРИНАДЛЕЖАТ!  

СВИДЕТЕЛИ СМЕ НА ДЪРЖАВЕН ТЕРОРИЗЪМ И НА ГЕНОЦИД НА ЧОВЕШКИ ПРАВА, НА КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ СЛОЖИ СТОП ПО ДЪРЖАВНИЧЕСКИ УСТАНОВЕН ЗАКОНЕН НАЧИН!

ЗАСТАВАМЕ ЗАД ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, СТАНАЛ ЖЕРТВА НА ТОЗИ ПРОИЗВОЛ. ДНЕС ТОЙ Е ЕДИН, УТРЕ ЩЕ Е ДРУГ. ТОВА НЕ ТРЯБВА ДА ПРОДЪЛЖАВА. ЕЛАТЕ, ПОДКРЕПЕТЕ НИ! ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО, ЗАЕДНО ДА ЗАСТАНЕМ ЗАД ВСЕКИ ЕДИН ПОСТРАДАЛ ОТ БЕЗЗАКОНИЕТО!

Тел. за контакт с организаторите:

0876 671 109; 0883 737 001

Вашият коментар