Сигнал / Жалба / Петиция

от Сдружение “Солидарност” / 16.03.2020 г.

 

Относно установяване на нарушения  и не прилагане на правото на ЕС умишлено от  националния съд  в  Република България в заповедното, установителното  и изпълнителното производство, касаещо потребителски спорове, от което произтича вреда за баланса и сигурността на обществените отношения. Девиантно поведение на българския съд, изразяващо се в установяване на  съдебна практика, отклоняваща се както от правото на ЕС, така и от конкретно разписани разпоредби в националното право с цел заобикаляне на закона.

 

Оговорили институции:

 1. Сигнала подаден от Сдружение „Солидарност“ до Конституционния съд на Република България е с вх. № 84 / 16.03.2020 г.
 2. Приложено Ви изпращаме в сканиран вид писмо с рег. № 95-00-115/20. 03.2019 г., по описа на Министерство на правосъдието. Препратено по компетентност към ВСС !!!  
 3. Инспекторат към ВСС – Вх. 2172/19.03.20; Изх. № ОИ- 4/20; 20.03.2020г. Запитването е отправено по компетентност на ВСС и МП!!!
 4. Висш съдебен съвет – Жалбата Ви е регистрирана с вх. индекс ВСС-12879/19 -03.2020 г.
 5. Омбудсма на РБ – Изх. № 94ДД -02/19.03.2020г. Препратено до органите които биха могли да дадат исканата информация!
 6. Приемна Министерски Съвет – Рег. индекс: ПР-598 #1; Рег. дата: 18.3.2020 г. СДРУЖЕНИЕ “СОЛИДАРНОСТ”; СОФИЯ, УЛ. ПИРОТСКА № 5, ЕТ. 3, ОФ. 7
 7. Комисия правни въпроси Народно събрание –
 8. Апелативна прокуратура – Админ. № 139/2020г. По въпросите следва да се произнесе: Мин. на пр.; ВСС; ВКС; СРС; СГС където също са изпратени сигналите!!!
 9. Прокуратура на РБ – Сигналът Ви е регистриран с № PRB202005117615I
 10. Конституционен Съд – Входящият номер по Вашата жалба – № 84/03.2020 г.
 11. СРС – 02/8955600НЕ отговарят!!!
 12. СГС – 02/9219535 – НЕ отговарят!!!
 13. Висш Адвокатски Съвет – Вашият входящ номер е 723/17.03.2020 г.
 14. КЧСИ – НЕ отговарят!!!

 

 

Сдружение “Солидарност”

Вашият коментар