21/04/2021

Отговор от Европейския омбудсман относно жалби подадени до ЕК от г-н И. И. реф. № 2093/2018/TM и г-жа Д. Ф. реф. № 2179/2018/TM

– Жалби подадени до ЕК от г-н И. И. реф. № 2093/2018/TM и г-жа Д. Ф. реф. № 2179/2018/TM

Комисията потвърди, че е получила и двете жалби (CHAP(2014)00684 и CHAP(2014)03848). В допълнение към тези две жалби през 2014 г. и 2015 г. Комисията е получила още няколко други жалби по същия въпрос. Всички жалби се отнасят до член 417 от ГПК и изискват задълбочен анализ, преди да може да се вземе решение за следващите стъпки.

Настоящата кореспонденция се отнася до жалбите, които са подадени до Европейския омбудсман, регистрирана под горепосочения референтен номер.

Приложено е писмо от Европейския омбудсман относно вашата жалба.

Сдружение „Солидарност получихме това писмо в което се обясняват движенията по жалби и преписки с Евр. институции.

1. Писмо – 1 страница:

2. Писмо – 24 стр.:

Сдружение на потърпевшите от Частните Съдебни Изпълнители и съдебната система- Солидарност / Сдружение „Солидарност“

 

Вашият коментар