Заявление по ЗДОИ към ИВСС – 21.06.2019г.:

 

Заявление-по-ЗДОИ-до-гл.-съд.-инсп.-към-ВСС

 

Отговор от ИВСС:

Препратено по компетентност на СРС за преценка и произнасяне по поставените въпроси – ОИ-12/19

 

TT_060-Отговор-по-ЗДОИ-от-ИВСС

Отговор от ИВСС

Вашият коментар