19/04/2021

Отчети – НПО за 2018 г.

Сдружение на потърпевшите от Частните Съдебни Изпълнители и съдебната система – Солидарност / Сдружение “Солидарност”

– Отчет на НПО за 2018.:

.

Годишен финансов отчет на Сдружение Солидарност