Сдружение на потърпевшите от Частните Съдебни Изпълнители и съдебната система – Солидарност / Сдружение “Солидарност”

– Отчет на НПО за 2018.:

.

Годишен финансов отчет на Сдружение Солидарност