22/04/2021

Официална регистрация на Петиция № 0514/2018

Официална регистрация на Петиция № 0514/2018, внесена от Ивайло Илиев, с българско гражданство, относно предполагаема корупция в българските съдилища и нарушение на правото на справедлив съдебен процес

Петицията е приета за допустима ище бъде разгледана от Комисията по петиции!

Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че има корупция в българските съдилища и че публичните институции не са ефективни. Той също така твърди, че длъжниците са осъждани на съдебни заседания при закрити врати и не им се предоставя пълна правна защита, за да се гарантира правилно право на защита. Вносителят на петицията твърди, че специален склад в Софийския районен съд съдържа архиви на всички частни граждански дела, включително неговото дело. Вносителят на петицията призовава европейските институции да извършат задълбочена проверка на такива складове и на делата на много други български граждани, чиито права са били нарушени от съдилищата и частните съдебни изпълнители.

 

Официална регистрация на Петиция № 0514/2018

Вашият коментар