ДО ЕВРОПЕЙСКА  КОМИСИЯ

ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ

Правосъдие и потребители

ЧРЕЗ:

комисар Вера Йоурова – комисар правосъдие,

защита, на потребителите и равенство на половете в ЕС

копие:

Комисия по петиции към Европейския парламент

лично чрез: г-жа Сесилия Викстрьом –

Председател на Комисия по петиции към Е.П.

<cecilia.wikstrom@europarl.europa.eu

петиция № ………/2016 на КП при Е. Парламент

с изслушване на от …… ч. до …… ч.

БГ  депутатите в Европейския парламент

копие:

Служба за подкрепа на структурните реформи към ЕК srss@ec.europa.eu

копие:

група за проверка на работата на прокуратурата в

Република България от ЕС

Копие: Държавните институции –

Народно събрание, ВСС, ВКС, ВАС, МП, Президент, Омбудсман

 

П Е Т И Ц И Я

 

За прокарване на непозволена държавна помощ по чл.107 от ДФЕС в националното законодателство с чл.410/417 от ГПК чрез заблуждаваща практика на държава-членка в нарушение на Регламент 805/2004/ЕО и СЕ по безспорни плащания, отказ от изплащане на обезщетение за нарушение на ПЕС, връщане за надвзети суми при блокирани пазари/конкуренция и ограничаване на основни права в ЕС от Съда и ЧСИ в България

Отказ на органите на съдебната власт от прилагане примата на Правото на Европейския съюз ….

Петицията можете да изтеглите тук.

 

За да подпишете петицията, попълнете полетата по-долу:

/Име / Фамилия / E-mail / на първите 3 реда!!!

 

Вашият коментар