ДО Г-Н ПЕТЪР АНДРОНОВ
П-ТЕЛ НА УС НА АББ
П-ТЕЛ НА УС И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ОББ АД

ГОСПОДИН АНДРОНОВ,
Утре е насрочен търг за разпродажбата на единственото жилище на г-н Завен Астадуров. Това е във връзка с един кредит, около който нещата никак не са чисти по отношение на закона. Има доказани извършени документни измами от страна на служители на СИБ. Има и доклад на ОЛАФ относно този конкретен случай до българската прокуратура.  Предлагам ви да отмените търга докато направите обстойна проверка на договорите и осъществените измами.  Готов съм да ви дам достатъчно писмени доказателства за това. В същото време между ваши бивши и настоящи служители /Николай Лазаров, Момчил Жеков, Янко Топузов, Нели Николова, Антон Асенов, Стоян Цветков и ЧСИ Мария Цачева/ са организирали група за измами и противозаконно придобиване на изключително ниски цени на активи и лични имоти на г-н Завен Астадуров. Разчитам, че ще направите задълбочена проверка, след която ще се убедите, че търгът трябва да бъде отменен изцяло.

10.07.2019 г                                                                  Николай Колев-Босия

София

 

***

Уважаеми г-н Колев,

Бихме искали да Ви уведомим, че Вашето писмо не е свързано с предмета на
дейност на АББ, като се отнася до въпроси от частен характер, по които
АББ, като организация с нестопанска цел, няма законови компетенции.

Секретариат на АББ

***
Мой отговор:

Моля да го изпратите на Петър Андронов.
В противен случай ще го публикувам.
Което и правя.
Това е добро начало.

***

Уважаеми г-н Колев,

Във връзка с Ваше писмо, адресирано до главния изпълнителен директор на ОББ АД относно насрочен търг за продажба на жилище на г-н Завен Астадуров, с настоящото Ви информираме, че ОББ АД спазва строго  разпоредбите на закона и предприетите от нея изпълнителни действия са базирани на съответни, надлежно издадени актове на съда. Въпреки, че към настоящия  момент нямаме основания за спиране на процедурата по публична продан, считаме, че съгласно българското законодателство длъжникът разполага с достатъчно правни възможности за защита срещу изпълнението, от които би могъл да се възползва, ако прецени, че правата му са нарушени.

От наша страна изразяваме готовност да се запознаем с  писмените доказателства, с които разполагате, за да направим проверка по случая и молим да ги предоставите в ОББ АД.

На този етап, без представени доказателства, твърденията относно незаконосъобразно поведение на наши служители не могат да бъдат приети като основание за предприемане на последващи действия от наша страна, включително за отмяна на търга.

 

11.07.2019г.                                             С уважение: ………

Ив. Радинска – юрисконсулт

***

МОЙ КОМЕНТАР!!!

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР
НА ОББ

ГОСПОДИН АНДРОНОВ,
Странно ми е, че пиша до вас, а ми отговарят хора, към които не съм се обръщал. Това ваш стил на работа ли е или юрисконсулт Радинска си е позволила амодейни решения? Ако е така, ще кажа на моето куче Чико /Малтийски териер/ да разговаря с нея.
След като игнорирате истината и решавате да действате по класическия силов начин-моят отговор е а la guerre, comme а la guerre!
След като вие не знаете за създадена ОПГ в банка ОББ, на която сте директор и председател на УС-означава че нито вие, нито подчинените ви знаят и спазват закона. От една страна смятате, че няма основание да се направи проверка и тогава да се реши дали да има търг, а от друга сте готови да се запознаете с моите документи и доказателства.
Има доклад на ОЛАФ по този конкретен начин и докладът е изпратен във ВКП, а оттам до СГПи СРП. Самият факт, че докладът е пратен до ВКП трябва да ви разтревожи и да ви застави да направите прецизна проверка не от ваши служители, а от компетентни лица.
Естествено, ще използвам всички мои многогодишни познанства с определени европейски и неевропейски посолства и известни и сериозни медии, да ги запозная с истината.
Вие пропускате факта, че вероятността г-жа Кьовеши да оглави Европейската прокуратура е изключително голяма и аз имам добра връзка с нея.
Продължавайте да разчитате на българските институции и ще разберете, че грешите!
Сбогом

11.07.2019 г
София                                                                           Николай Колев-Босия

Вашият коментар