23/04/2021

Питане по ЗДОИ до районните съдилища

до ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАЙОНЕН СЪД  …….

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за

предоставяне на достъп до обществена информация

от Димитър Панайотов – председател на ,,Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система – Солидарност‘‘ ЕИК 205319885

Седалище и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. ,,Пиротска‘‘ №5, ет.3, оф.7

Тел. за връзка: 0876671109, 0888811264,

Mail: sdsolidarnost@gmail.com;

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля на основание чл. 4 от Закона за достъп до обществена информация да ми бъде предоставена информация, като ми отговорите на следните въпроси:

  1. Колко неприключени заповедни производства по чл. 417 и чл. 418 от ГПК има в страната и по колко от тях липсва съобщение за удостоверяване на връчването по чл 55, наредба № 7, чл. 2, т. 20 от ГПК?  Ако има такива, по какви причини не са приключени заповедните производства по чл. 417 и чл. 418 от ГПК?
  2. Има ли регистър на разпорежданията, които се издават по заповедните производства?
  3. Колко разпореждания са обжалвани пред РС по чл. 407 от ГПК?
  4. Заповедта за изпълнение на парично задължение в оригинал ли се връчва или в заверен препис на длъжника?
  5. Кой връчва разпореждането по чл. 411, ал. 2 и с какво се удостоверява връчването?

Моля да получим желаната информация по електронен път на посочения и-мейл адрес.

 

13.09.19г.                                                             С уважение…………………………

Гр. София                                                                                 /Димитър Панайотов/

 

***

 

ОТГОВОРИ от районните съдилища:

от Районен съд – 


 

 

***

от Районен съд – 


 

 

***

 

от Районен съд – ВАРНА


 

***

от Районен съд – 


 

 

***

от Районен съд – ВЕЛИКО ТЪРНОВО


РС ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

***

от Районен съд – 


 

 

***

от Районен съд – 


 

 

***

от Районен съд – 


 

 

***

от Районен съд – ВИДИН


 

***

от Районен съд – 


 

 

***

от Районен съд – 


 

 

***

от Районен съд – ВРАЦА


РС ВРАЦА

 

***

 

от Районен съд – 


 

 

***

от Районен съд – 


 

 

***

от Районен съд – ГАБРОВО


РС ГАБРОВО

 

***

от Районен съд – 


 

 

***

от Районен съд – 


 

 

***

от Районен съд – КРУМОВГРАД


РС КРУМОВГРАД

 

***

от Районен съд – 


 

 

***

от Районен съд – ЛОВЕЧ


 

***

от Районен съд – 


 

 

***

от Районен съд – 


 

 

***

от Районен съд – МОНТАНА


 

***

от Районен съд – 


 

 

***

от Районен съд – 


 

 

***

от Районен съд – ПЛЕВЕН


РС ПЛЕВЕН

 

***

 

от Районен съд – 


 

 

***

от Районен съд – ПЛОВДИВ


 

***

от Районен съд – 


 

 

***

от Районен съд – 


 

 

***

 

от Районен съд – РАЗГРАД


РС Разград

 

***

от Районен съд – 


 

 

***

от Районен съд – 


 

 

***

от Районен съд – 


 

 

***

от Районен съд – Стара Загора


 

***

от Районен съд – 


 

 

***

от Районен съд – ШУМЕН


РС ШУМЕН

 

***

от Районен съд – 


 

 

***

 

от Районен съд – ЯМБОЛ


 

РС ЯМБОЛ

 

***

Вашият коментар