22/04/2021

Питане по ЗДОИ до ТЕОДОРА ТОЧКОВА – Главен съдебен инспектор

ДО ТЕОДОРА ТОЧКОВА –

ГЛАВЕН СЪДЕБЕН ИНСПЕКТОР

 

ПИТАНЕ ПО ЗДОИ

 

от Марио Виденов Живков, с ЕГН: *************,

заместник-председател на „Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система-Солидарност“

тел. за връзка: 0876671109; 0883737001; e-mail: sdsolidarnost@gmail.comoffice@sd-solidarnost.com

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ТОЧКОВА,

Информацията, която искаме да получим, е свързана със заповедното и изпълнителното производство, във връзка приложението на ГПК по тях.

ВЪПРОС:

  1. Кой е подлежащият на принудително изпълнение акт в производството по чл. 417 от ГПК, който задължително се прилага към поканата за доброволно изпълнение и кой отговаря за връчването му?

Очакваме да получим отговора под формата, посочена в чл. 26, ал. 1, т. 4 от ЗДОИ.

 

С уважение: Марио Живков

Вашият коментар