23/04/2021

ПОКАНА за среща на граждански организации с представители на българските институции

ДО:

Президента на Република България

Г-н Румен Радев      

 

ПОКАНА

за

среща на граждански организации с представители на българските институции

от Димитър Панайотов като член на Управителния съвет на Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система – „СОЛИДАРНОСТ

с адрес за кореспонденция: София, ул. Пиротска № 5, ет. 3, офис 7

sdsolidarnost@gmail.com

 

 

Уважаеми господин Президент,

 

Бихме искали да Ви поканим на насрочената среща на 21.02.2020 г. на Сдружение на потърпевшите от ЧСИ и съдебната система – „Солидарност“ с институциите на държавата, отговарящи за правосъдната система – Представляващия Висшия съдебен съвет и Главния съдебен инспектор към ВСС, Главния прокурор, Председателя на КПКОНПИ, Председателите на Върховен касационен съд, Софийски апелативен съд, Софийски градски съд, Софийски районен съд, Председателя на Висшия адвокатски съвет, Председателя на Камарата на ЧСИ при и под егидата на Омбудсмана по следните въпроси:

  1. Лошото прилагане или изобщо неприлагането на Правото на Европейския съюз от страна на публичните власти и българските съдилища, както и нарушаването на правото на справедлив съдебен процес по Заповедното производство, въведено в българското законодателство през 2009 г. Българските магистрати масово използват произволни и несъществуващи процесуални правила, в това число и разнопосочно интерпретиране на принципите на правовата държава, както и общите принципи, изложени в член 2 от ДФЕС и член 340 от ДФЕС. По този начин масово се създават фиктивни дългове към потребителите и се ограничава конкуренцията, като се отклоняват средства в особено големи размери на българските и европейските данъкоплатци в неизвестна посока.
  2. Порочната практика на част от българските съдилища да не издават валидни съдебни актове в Заповедното производство, констатирана още през 2016 г. от прокурор И. Занев от Специализирано звено „Антикорупция“ към Софийска градска прокуратура в писма, които Ви прилагаме.
  3. Над 150 000 дела по заповедни производства все още не са приключили поради това, че не са върнати от ЧСИ поканите за доброволно изпълнение по делата, освен това всички книжа за връчване на длъжниците се намират в кориците на делата и по тази причина същите се съхраняват в незаконен архив, наречен „тъмна стая“, за което имаме официално писмо от административния ръководител на Второ ГО на СРС, което също Ви прилагаме. Такива междинни архиви, по които не са връчени книжата по заповедното производство, съществуват в почти всички районни съдилища в страната. Считаме това за престъпление спрямо правосъдната система, извършвано от съдиите на Районен съд – София и други съдилища, които не приключват делата си в срок, не връчват книжата на длъжниците, а предават на взискателите изпълнителните листове, с които те си образуват изпълнители дела при съдебни изпълнители, като използват изпълнителния лист незаконно да бъде изпълнително съдебно основание. Държим да Ви информираме, че Заповедното производство е придобило вид на пандемия и вече по официална информация на Министерство на правосъдието, получена от нас, се образуват годишно над 300 000 изпълнителни дела, като от тях 240 000 са разпределени на частни съдебни изпълнители и само 60 000 на държавни такива. Общо над 3 милиона и половина български граждани и фирми са били осъдени в Заповедното производство без съда да издаде акт, който длъжниците имат право да обжалват и да защитят правата си. С това им е отнето правото на справедлив процес от безпристрастен съд, какъвто българския съд очевидно не е, отказвайки да спази върховенството на Правото на Европейския съюз и Хартата на основните права на ЕС.

Обръщаме се към Вас като Държавен глава с ясното съзнание, че като такъв сте лишен от законодателни и изпълнителни правомощия. Въпреки това във Вашата встъпителна реч пред 43-тото Народно събрание ясно заявихте готовността си да стимулирате обществени дебати по важни теми и сътрудничеството между властите и диалогът с гражданското общество като гарант за демократичното развитие и просперитета на страната ни. Призоваваме Ви да изпълните поетия ангажимент към българските граждани и да застанете твърдо зад справедливите ни искания за промяна в съдебната система, промяна на ГПК в частта на Изпълнителното и Заповедното производство, като напълно подкрепяме твърдението Ви от 04.02.2020 г., че „законодателството се превръща в заложник на лобистки интереси, а бедността и неравенството се задълбочават“. Надяваме се след посочената среща да огласите проблема и да предложите мерки за неговото решаване.

Моля да влезете в контакт с омбудсмана на Република България и да заявите участието си на срещата, която ще се проведе на 21.02.2020 г.

 

 

 

София                                                                                         С уважение:………………………..

 

06.02.2020 г.                                                                                        /Димитър Панайотов/

 

***

Покана за среща1

***

 

Сдружение „Солидарност“

Вашият коментар