Ще бъдат изнесени нови случаи за нанесени вреди и загубено имущество с вещото участие на българската правосъдна система и частни съдебни изпълнители:

– пряко потърпевш австрийски гражданин, инвестирал над 2 млн. евро в България;

– отнето лично и фирмено имущество на български граждани с юридическо образование;

– отнето единствено жилище на български лекар;

– унищожен бизнес и отнети жилища на български предприемачи;

– нов случай на потърпевш от Топлофикация-София с незаконно използване на заповедното производство.

Ще бъдат посочени участниците в тези измамни схеми и ще бъдат предоставени официални данни за мащабите на проблема, както и копия от порочни съдебни актове и документи с невярно съдържание.

 

http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_59zx89gb?fbclid=IwAR1F8RN0ByFdY932CE0LiGQw51mcVTtIl8IZhc8YHzrU4COPefqaKpUCIpY

Вашият коментар