23/04/2021

Правосъдното министерство предлага частните съдебни изпълнители да пазят документи 100 години

Изпълнителните листове, обезпечителните заповеди и постановленията за възлагане ще се пазят 100 години в архива на частния съдебен изпълнител (ЧСИ). Това предлагат да се регламентира в Наредбата за архива на ЧСИ от Министерството на правосъдието, съобщава news.lex.bg. Измененията са публикувани за обществено обсъждане на правителствения портал strategy.bg.

Всички тези документи имат сериозни правни последици, тъй като засягат съществено имуществената сфера на длъжника и са основание за придобиване на права от трети лица върху неговото имущество. Откакто преди 12 години в сила влезе Законът за националния архивен фонд, ЧСИ всъщност нямат право да предадат важните си документи в държавния архив. А същевременно наредбата, която е по-стара, ги задължава да пазят делата и другите книжа 5 години, дневниците на извършените действия – 25 години, а регистрите на заведените дела – 100 години, а всичко останало да изпратят в Държавния архив.

Сега Министерството на правосъдието, съгласувано с Камарата на ЧСИ, създава друга много важна възможност – след изтичане на срока за съхранение на внесените в архива дела частният съдебен изпълнител да може да запази електронно копие на съдържащите се в тях документи. На практика ЧСИ и сега имат електронно деловодство, но с измененията в наредбата вписванията в него вече придобиват правна стойност. Тази новост е предвидено да стане факт една година след влизането в сила на промените в наредбата.

Друга предлагана промяна е в Наредбата за задължителното застраховане на ЧСИ. С нея изрично се задължават всички ЧСИ да се застраховат за минимум 1.2 млн. лв. Това е сумата, до която застрахователят ще покрие всички имуществени и неимуществени вреди, които съдебният изпълнител е причинил на участниците в изпълнителното производство и на всички трети лица с виновно неизпълнение на задълженията си. Така ще се даде сигурност на всички замесени в изпълнителния процес, че ако пострадат от недобросъвестен ЧСИ, ще бъдат обезщетени от застрахователя до 1.2 млн. лв.

Досега частните съдебни изпълнители се застраховаха според начислените от тях такси за предходната година. Така минималната застраховка варираше от 90 хил. лв. до 1.2 млн. лв. Сега всички задължително ще се застраховат за максималната сума. Изключение е предвидено само за новоназначените ЧСИ, които ще се застраховат за 600 хил. лв.

 

 

Източник: dnevnik.bg

Вашият коментар