22/04/2021

Предлагат и държавни съдебни изпълнители да събират публични вземания

На държавните съдебни изпълнители да може да се възлагат за изпълнение не само частни, но и публични вземания. Това ще бъде изрично записано в Закона за съдебната власт, ако парламентът приеме предложението на народния представител Яни Янев (НДСВ), внесено при обсъждането на поправките в нормативния акт на второ четене. Засега правната комисия прие само по принцип текстовете за промяна в статута и функциите на държавните съдебни изпълнители, предложени от Янев. Обсъждането ще продължи следващия четвъртък.
В момента държавните органи са принудени да се обръщат за събиране на публични вземания само към частни съдебни изпълнители (ЧСИ), защото това е записано сред техните правомощия в Закона за частните съдебни изпълнители, каза Янев. Според него това поставя държавното съдебно изпълнение в неравностойно положение.
Всъщност внесеното предложение е доста спорно и показва недобро владеене на материята, коментираха за „Правен свят“ експерти. В момента има две държавни институции, създадени, за да събират публични вземания – данъци, такси и други подобни. Това са Националната агенция за приходите (НАП) и Агенцията за държавните вземания (АДВ). С промени в законодателството от 1 май тези две агенции се сливат в НАП, но принципът остава същият – налице е специално създаден държавен апарат за събиране на публични вземания.
Действително в Закона за ЧСИ беше създадена възможност, по преценка на съответното ведомство или община, едно не събрано публично вземане да се възложи на частен изпълнител. Основният аргумент в случая беше, че частното изпълнение е много по-бързо и ефективно от държавните способи, включително и от държавното изпълнение. Трудно обаче някой би намерил аргументи в полза на това да се дублира НАП с държавно съдебно изпълнение.
Яни Янев предлага също така заплатата на държавния съдебен изпълнител да се изравни с тази на съдия в районен съд, но колегите му приеха предложеното в проекта на МС – държавният изпълнител да получава 90 % от възнаграждението на районен съдия.
Подкрепа получи предложението му на конкурс за държавен изпълнител да може да се явява само който има поне 3 години юридически стаж.
Отхвърлена беше идеята, когато един държавен изпълнител е назначен след конкурс и е прослужил 3 години на нея, да може да кандидатства за съдия в районен съд или прокурор в районна прокуратура само с атестация.

 

Източник: legalworld.bg / 27 март 2009

Вашият коментар