чт. дек. 5th, 2019

Предстоящи дейности

Предстоящи дейности по месеци:

Тук ще бъдат публикувани съпровождащи материали за Предстоящи дейности на  „Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система – Солидарност / Сдружение Солидарност“,  свързани с внасяне на Молби; Жалби; Петиции, Искания за срещи и др. относно комуникации с Наши и Европейски институции …

 

 през м. Ноември 2018 г.: 

 05.11.2018г. – Молба за среща с председателя на КБККИПЕ към НС

00.11.2018 г. – Насрочена среща за ………..

00.11.2018 г. – Протокол / Отчет след срещата …

 05.11.2018г. – Молба с искане за среща с председателя на ВКС

00.11.2018 г. – Насрочена среща за ………..

00.11.2018 г. – Протокол / Отчет след срещата …

 05.11.2018г. – Молба с искане за среща с председател на Комисията по правни въпроси към НС

00.11.2018 г. – Насрочена среща за ………..

00.11.2018 г. – Протокол / Отчет след срещата …

 05.11.2018г. – Молба с искане за среща с председателстващият ВСС

00.11.2018 г. – Насрочена среща за ………..

00.11.2018 г. – Протокол / Отчет след срещата …

 05.11.2018г. – Искане за среща с главен съдебен инспектор

00.11.2018 г. – Насрочена среща за ………..

00.11.2018 г. – Протокол / Отчет след срещата …

 06.11.2018г. – Искане за среща с зам. министър на правосъдието

00.11.2018 г. – Насрочена среща за ………..

00.11.2018 г. – Протокол / Отчет след срещата …

 06.11.2018г. – Молба с искане за среща с Омбудсмана на Република България

00.11.2018 г. – Насрочена среща за ………..

00.11.2018 г. – Протокол / Отчет след срещата …

 00.11.2018г. –

00.11.2018 г. – Насрочена среща за ………..

00.11.2018 г. – Протокол / Отчет след срещата …

 00.11.2018г. –

00.11.2018 г. – Насрочена среща за ………..

00.11.2018 г. – Протокол / Отчет след срещата …

***

през м. Декември 2018 г.:

00.12.2018 г.

00.12.2018 г.

 

***

през м. Януари 2019 г.:

23.01.2019 г. – Митинг с/у безобразията в съда и грабежа от ЧСИ

00.01.2019 г.

 

през м. Февруари 2019 г.:

00.02.2019 г.

00.02.2019 г.

 

през м. Март 2019 г.:

00.03.2019 г.

00.03.2019 г.

 

през м. Април 2019 г.:

00.04.2019 г.

00.04.2019 г.