Ограмотителна кампания и среща с граждани, пострадали от незаконно съдебен процес , нито едно от делата не е гледано в съда в открито съдебно заседание в присъствието на набедения за длъжник с , което им е отнето основното право да се защитят навреме в съда. ОСНОВНИ НАРУШЕНИЯ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИНА БЪЛГАРИЯ , ЕКПЧ, ХОПЕС .И последващи изпълнителни дела при ДСИ Запознаване на гражданите за правата и задълженията им. Съдействие на гражданите за получаване копие от делата си от районен съд Лом и изпълнителните дела от ДСИ –  в гр. Лом.

Мероприятието ще се проведе: от 10:00 – 17:00 пред Районен съд Лом
                                                                   от 19:00 – 21:30 на Площад “Свобода”
и двата дни.

Вашият коментар