23/04/2021

Прокурор псува Лозан Панов в съдебна зала, „праща“ целия народ в лудница

Върховният административен съд потвърди уволнението на обвинителя от СРП

Обвинител от Софийската районна прокуратура (СРП) псувал председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов в съдебна зала и обявил, че целият народ е за лудница. Това става ясно от решение на тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС), с което е потвърдено уволнението на прокурора Петър Смолички от съдебната системата.

На 22 януари 2018 г. Софийският районен съд (СРС) е трябвало да разгледа искане на директора на Държавната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“ за настаняване на гражданин за задължително лечение по реда на Закона за здравето. Заседанието е било насрочено за 13 ч., като в залата били човекът, за когото било искането за настаняване, майка му, служебният му защитник, вещо лице, съдията-докладчик Владислава Ангелова и съдебният секретар. Прокурорът липсвал.

Около 30 минути след обявения начален час на заседанието в залата влязъл обвинителят Петър Смолички. Съдийката го попитала на какво се дължи закъснението му и дали е в състояние да участва в заседанието, на което получила следния отговор от прокурора, цитиран от ВАС: „Идвам късно поради тежка зимна обстановка. От луната идвам. Ще идвам откъдето си искам… В състояние съм да продължа заседанието, както винаги. Не псувам. Само казвам, че мафията управлява България. Фандъкова да изчисти улиците!“.

Делото започнало, било изчетено заключението на вещото лице, според което гражданинът се нуждае от лечение в психиатрия, защото заболяването му е от 2014 г. и с поведението си представлявал опасност за себе си и за околните.

Прокурорът Смолички оспорил заключението на вещото лице с думите: „Да не се приема заключението, защото считам, че С. е нормален човек. Половината народ страда от психични заболявания, тях ли ще настаните?“.

Съдът все пак приел експертизата, което предизвикало негодуванието на Смолички: „Казах да не се приема експертизата! Целият народ е за лудницата“.

Неприемливото поведение на прокурора принудило съдийката да прекъсне заседанието за няколко минути. При възобновяването му, съдия Ангелова констатирала, че „явилият се представител на СРП не е в състояние адекватно да участва в разглеждането на настоящото дело“ и го отстранила с определение.

В решението си ВАС разказва, че преди да напусне залата прокурор Петър Смолички се обърнал към съдийката с думите, че ще я освободи от служба, „като ще се обади за това на председателя на ВКС, цитирайки името му и отправяйки по негов адрес цинични и пошли думи със сексуален подтекст, отнесени към индивиди с различна сексуална ориентация“.

В протокола от заседанието на СРС на 22 януари 2018 г. са влезли следните думи на прокурора: „Аз ще Ви освободя Вас от служба. Ще се обадя на п*********** Лозан Панов да ви отстрани от служба. Е*** съм го в г*** и него“.

Разглеждането на делото в СРС продължило с участието на друг прокурор.

След сигнал Инспекторатът към Висшия съдебен съвет извършил проверка на поведението на Петър Смолички. В резултат на това ИВСС внесъл предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу него, което е уважено от Прокурорската колегия на 18 юли 2018 г.

На 8 май 2019 г. кадровиците решават, че Смолички трябва да бъде дисциплинарно уволнен за уронване на престижа на съдебната власт.

Прокурорът обжалва решението пред Върховния административен съд като твърди, че „функцията му на редови прокурор на най-ниското ниво на йерархията, от когото зависи отчасти единствено решаването на отделни казуси по възложените му преписки, не прави личността му толкова значима“. Заради това смята, че не е налице уронване на престижа на съдебната власт. Смолички твърди още, че случаят е изолиран и не са настъпили вреди и непоправими последици за никого. Казва и че наложеното наказание не отговаря на тежестта на нарушението и изразява съжаление за случилото се.

ВАС обаче отхвърля жалбата му. В решението си тричленният състав с председател Румяна Папазова и членове Николай Гунчев и Десислава Стоева (докладчик) посочва, че фактите се доказват от обясненията на съдийката Владислава Ангелова, съдебния секретар и вещото лице. Освен това самият Смолички не ги оспорва. „Събраните доказателства кореспондират помежду си, а писмените отговори на съдия Ангелова, д-р Радкова и секретаря Тасева се отличават с висока степен на достоверност и фактическа автентичност. Предвид различното качество на тези лица в трудовоправен смисъл, не е налице някаква заинтересованост или свидетелстване „про кауза” предвид служебна зависимост“, посочва ВАС.

Нататък върховните съдии изтъкват, че явно Петър Смолички не съзнава сериозността и укоримостта на действията си,

след като на практика твърди, че не е на нужното ниво, за да му се търси отговорност за уронване на престижа на съдебната власт и според него тя за „по-значими личности, които са на ръководни и отговорни длъжности, известни в обществото и са фактори, от които зависят действията на други хора“, а неговата функция е на „редови прокурор на най-ниското ниво в йерархията, от когото зависи отчасти единствено решаването на отделни казуси“.

ВАС посочва, че етичният кодекс на българските магистрати се прилага спрямо всички съдии, прокурори и следователи, независимо от мястото им в йерархията и делата, които гледат.

Сред основните принципи, залегнали в кодекса, освен независимост, безпристрастност, справедливост, прозрачност, са и тези на вежливост и толерантност, на почтеност и благоприличие, напомня ВАС и добавя, че „съдържанието на отделните норми е израз на фактически установените общоприети правила за поведение, гарантиращи защита на онези ценности, които на дадения етап от развитие обществото е приело за значими“.

Отнесени към поведението на наказания магистрат, принципите в Кодекса за етично поведение на българските магистрати безспорно са сериозно нарушени. Словесните излияния на Петър Смолички, изразяващи грубо и неприязнено отношение, вулгарните изрази и обиди към други магистрати, изразени на публично място, станали достояние на достатъчно хора и останали в съдебния протокол по делото, не могат да бъдат възприети като моментна грешка или изолиран случай, защото показват недопустимо поведение, непровокирано от никого и позиция на магистрат, нетърпящ възражение и несъобразяващ се с процесуалната етика и правила („Казах да не се приема експертизата! Целият народ е за лудницата“), което, взето в съвкупност, представлява деяние с форма на вината – пряк умисъл. Неговото поведение предпоставя негативна оценка по отношение на съдебната власт, чийто представител е и самият той; действията му компрометират честта и достойнството на прокурора, разбирани и в професионален, и в обществен план, поради което накърняват престижа на съдебната власт и представляват дисциплинарно нарушение по смисъла на чл.307, ал.3, т.3 от ЗСВ“, мотивира се ВАС.

И продължава:

Вложеният при употребата емоционален заряд на думите и изразите, смисловият контекст, съобразен с експресивността на тона, с който са изречени и демонстрираното от прокурор Смолички поведение сочат на явното му намерение да бъдат засегнати адресатите на тези негови „подхвърляния“.

Аргументът, че това се е случило в състояние на раздразнение и слабост, макар и без посочена обективна или субективна причина за това, не „оправдава“ магистрата и не игнорира факта на проявеното неетично поведение. Имайки предвид обстоятелството, че съдебното заседание е проведено след обедната почивка, а не в самото начало на работния ден, недопустимо и неуважително към съда и присъствалите в съдебна зала лица е обяснението, дадено от прокурора, че идва късно в съда поради тежка зимна обстановка. Тази обстановка е важала и за всички останали, и ако действително е било налице някакво форсмажорно обстоятелство или субективна причина, налагаща неявяването на магистрата на работа, то той е следвало да уведоми по надлежния начин своя пряк ръководител или съдията“.

От решението на ВАС става ясно, че не за първи път се образува дисциплинарно производство срещу Петър Смолички. Той има три предишни наказания, които са заличени, но според съда извършените в тях нарушения показват „не спорадично, а устойчиво небрежно отношение на прокурора към навременното явяване на работа, станало причина и за системно неспазване на сроковете“.

Това дава основание на ВАС да заключи, че Петър Смолички се чувства безнаказан, че не може да контролира поведението си и най-вече, че му липсва желание да се поправи. „Белег за последното е и държанието на Смолички след прекъсването на делото в СРС, с оглед недопустимото му и неадекватно преди това поведение в съдебно заседание, включващо и репликите му: „Кой ще настаняваме в болница?… Кой казва да се настани в болница…“. Въпреки дадената почивка и желанието на съдията да предостави възможност на прокурор Смолички да поправи своето поведение, той продължава да се държи непрофесионално и неадекватно, да отправя обиди и заплахи, което скандално поведение налага и прекъсване на съдебния процес и отстраняването му от съдебна зала.

Ефектът от подобно поведение е предизвикал притеснения и стрес не само за съдията, водещ съдебното заседание, но и за съдебния секретар и за вещото лице и за останалите присъствали лица, макар и те да не са свидетелствали за това пряко“, посочва тричленният състав на ВАС.

Върховните съдии заключават, че Петър Смолички съзнава характера на действията си, а и си дава сметка за укоримостта им. При все това, той не се е поправил, а е продължил да се държи грубо и непристойно, казва ВАС, като така е погазил основни принципи в етичния кодекс на магистратите.

Действията и думите на Петър Смолички са абсолютно недопустими за прокурор, към когото обществените очаквания и критерии за етично поведение са съвсем различни. Установените непровокирани от никого отклонения от дължимото и очаквано поведение сочат осъществяване на фактическия състав на дисциплинарното нарушение по чл. 307, ал.3, т.3 от ЗСВ, поради което законосъобразно е ангажирана дисциплинарната отговорност на наказания магистрат.

Въпросът за съответствието на тежестта на извършеното нарушение и наложеното за него наказание по чл.308, ал.1, т.6 от ЗСВ следва да бъде разгледан в контекста на изключителната степен на цинизъм, грубост и нехайство, проявени от прокурора в действията му, насочени към съда, с които категорично е засегнат в голяма степен престижа на професията и на съдебната власт като цяло“, посочва още ВАС.

И добавя, че нарушението е тежко, защото засяга основни ценности – достойнството и престижа на съда и неговите представители, извършено е в съдебна зала, пред герба на България и в присъствието на граждани.

Моралното и нравствено поведение на един магистрат, придружено с необходимата етика и стремеж към професионално отношение в работата, трябва да го съпътстват през цялата му кариера. Те не могат да бъдат инцидентно „изключвани“ (каквато теза се домогва да докаже жалбоподателя), тъй като това би се изтълкувало като допустимо поведение, при определени обстоятелства, за останалите членове на това съсловие и несъмнено би предизвикало в обществото чувството за безпринципност, безнаказаност и липса на справедливост, последната категория от които е и основна ценност в юриспруденцията“, изтъкват върховните съдии.

Решението не е окончателно. Смолички вече е обжалвал, а за докладчик в петчленния състав е избран на случаен принцип лично председателят на ВАС Георги Чолаков.

 

 

Източник: lex.bg

Вашият коментар