чт. дек. 5th, 2019

Реализирани дейности

Реализирани дейности по месеци:

 

през м. Октомври 2018 г.: 

04.10.2018г.„Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система – Солидарност / Сдружение Солидарност“ вече е официално регистрирано и съществува под ЕИК: 205319885, като съответно сме открили банкова сметка за внасяне на встъпителната и годишната членска такса: BG50RZBB9155100976868, Райфайзен Банк, BIC: RZBBBGSF Адрес: гр. София, ул. „Пиротска“, №5, ет. 3, оф. 7

25.10.2018г. – Отговор от СРС относно ТЪМНАТА СТАЯ

25.10.2018г. – Движение по частно гражданско дело по Иск за нищожност към ВКС

29.10.2018г. –  Жалба / Молба за Противоконституционност

30.10.2018г. – Среща с Председателя и членове на КЧСИ

30.10.2018г. – Протокол от срещата в КЧСИ

***

през м. Ноември 2018 г.: 

05.11.2018г. – Молба за среща с председателя на КБККИПЕ към НС

05.11.2018г. – Молба с искане за среща с председателя на ВКС

05.11.2018г. – Молба с искане за среща с председател на Комисията по правни въпроси към НС

05.11.2018г. – Молба с искане за среща с председателстващият ВСС

05.11.2018г. – Искане за среща с главен съдебен инспектор

12.11.2018г.  – Отовор от главен съдебен инспектор

00.11.2018г. – Внасяне на сигнали и жалби до инспектора към ВСС

06.11.2018г. – Искане за среща с зам. министър на правосъдието

06.11.2018г. – Молба с искане за среща с Омбудсмана на Република България

14.11.2018г. – Искане за среща с министъра на правосъдието Ц. Цачева

22.11.2018г. – Молба за среща със съдия Белазелков

22.11.2018г. – Молба за среща с г-н Лозан Панов

***

през м. Декември 2018 г.: 

 

03.12.2018г. – Запитване по ЗДОИ – до Цецка Цачева – Министър на правосъдието 

06.12.2018г.  Отговор от Министър на правосъдието относно запитване по ЗДОИ

00.12.2018г. 

03.12.2018г. – Питане по ЗДОИ до ТЕОДОРА ТОЧКОВА – Главен съдебен инспектор

10.12.2018г.  – Решение № 6/10.12.2018 на ИВСС по заявление по ЗДОИ

00.12.2018г. 

07.12.2018г. – Петиция до ЕП с/у мародерствата на ЧСИ и съдилищата

18.12.2018г. – Индивидуална жалба до ЕВРОПЕЙСКИЯ ОМБУДСМАН

00.12.2018г. – Молба за образуване на тълкувателно дело

00.12.2018г.  – Писмото е получено в МП и регистрирано с номер 66-00-185/18.12.2018 г.

00.12.2018г. 

 

през м. Януари 2019 г.:

00.01.2019г.

00.01.2019г.