Решение № 20 от 13.03.2019 г. по гр. д. № 2298/2018 г.

За обема на дължимите издръжка и грижи при отчитане на потребностите на кредитора и неговата способност да се справя сам и възможността дължимото, да бъде изпълнено от трето лице, без такава възможност да е уговорена изрично, когато при сключването на договора прехвърлителят е знаел, че приобретателят живее в друго населено място.

 

ИЗТЕГЛИ: ВКС – линк към акта на страницата на съда

Източник: 290caselaw.com

Вашият коментар