В отговор на Наше питане по ЗДОИ отправено към Главен съдебен инспектор ТЕОДОРА ТОЧКОВА получаваме това Решение № 6/10.12.2018 на ИВСС по заявление по ЗДОИ:

***

TT_009

Вашият коментар