Европейската комисия е започнала проверка на процедурите, по които длъжник в България може да бъде осъден, без да разбере, че срещу него е имало производство. До проверката се стигна след внасянето на петиция до Генералната дирекция „Правосъдие и потребители“ в началото на годината. С петицията потърпевши настояха за откриване на наказателна процедура срещу България поради неспазване на европейското законодателство и отправяне на въпроса до Съда на Европейския съюз в Люксембург.

Как в България се нарушават правата на длъжниците и каква помощ могат да получат от новоучреденото Сдружение на потърпевшите от ЧСИ и съдебната система – „Солидарност“, разказва Ивайло Илиев, член на УС на Сдружение „Солидарност“ и председател на Сдружение „Покана за доброволно изпълнение“.

Г-н Илиев, в момента в ЕК тече проверка за съответствие на българското с европейското законодателство по отношение на заповедното производство. Как се стигна до тук?

На 27 януари т.г. Сдружение „Покана за доброволно изпълнение“ изпрати петиция до Европейския парламент, в която поставихме въпроса за това несъответствие. На 19 юни имаше изслушване по нашата петиция в ЕП, на която от България присъствахме 7 души. Българската държава не изпрати представител. Имаше представител на Европейската комисия, който пред Сесилия Малстрьом каза, че ЕК е отхвърлила становището на българското правителство за съответствието на заповедното законодателство с европейското право. Сиреч, казват директно в очите на българската държава: “Вие лъжете“. Става дума за това, че всички съдебни заседания се гледат в отсъствието на страната-длъжник и въпреки това се издават заповеди и изпълнителни листове. По време на изслушването стана ясно, че ЕК обмисля предприемане на следващи стъпки по отношение на България – установяване на нарушението и завеждане на дело в Съда на ЕС в Люксембург.

Как най-често съдът и частните съдебни изпълнители нарушават правата на длъжниците у нас?

Правата на длъжниците у нас се нарушават първо от съда, към който се обръща всеки един заявител с идеята да бъде осъдена другата страна. И най-порочното нещо е, че това заповедно производство, към което всички се придържат, е в противоречие и с Конситуцията – никой няма право да бъде съден в негово отсъствие. Таке че те използват заповедното производство, в частност след това и изпълнителния процес, по бързата процедура. Съдът в това производство не изследва има ли неравноправни клаузи по договорите, дали договорът е симулативен. Не се изследва и дали договорът не е нищожен на основание това, че са нарушени правата на длъжника и ГПК, като директно се издава заповед и изпълнителен лист, а след това изпълнителният лист се взима от страната по делото, което е незаконно. Освен това,

при 99 на сто от делата се образува изпълнително дело при частен съдебен изпълнител.

Малко статистика: при 75 000 заповедни производства, тоест дела в районния съд, 50 хиляди са по заповедни производства. Всички те се образуват при ЧСИ, а 200 човека държавни съдебни изпълнители гледат не повече от 3 хиляди дела годишно. Това е абсолютно незаконно. Трябва да се даде възможност на длъжника да избере при частен или при държавен съдебен изпълнител да бъде. Тази възможност не му се предоставя от съда. Съдът дава директно изпълнителния лист, а не пише разпореждане, с което да определи кой да бъде връчител на книжата.

Как делата попадат в ръцете на частните съдебни изпълнители?

Именно защото съдът допуска изпълнителният лист да бъде взет от делото, без да е дал възможност на длъжника да се защити. По тази причина делата в Софийския районен съд стоят неприключени. Защото изпълнителният лист е напуснал кориците на делото, а няма доказателства, че съдът е издал разпореждане кой трябва да връчи книжата. Затова всичките тези дела се държат в така наречената „тъмна стая“, за която научихме по Закона за достъп до обществена информация. В тази стая се съхраняват всички неприключени дела от 2009 г. досега.

Какъв е техният брой?

Над 200 хиляди са неприключените дела, по които на длъжниците не са предоставени никакви документи от частното гражданско дело на районния съд. А изпълнителният лист вече е взет от делото, на длъжника му е разпродадено имужеството, запорирани заплати, фирми и т.н. И това е масова практика не само в Софийския районен съд, но и в цялата страна.

По мой сигнал в Специализираното звено „Антикорупция“ беше извършена проверка на 12 мои дела. Оказа се, че по нито едно от тях не е връчен документ по частните граждански дела. По тази проверка още през 2016-та година е изпратено писмо до Главния съдебен инспектор с искане да бъдат проверени всички приключили заповедни производства в страната. Той обаче отказа проверка.

надзирател Пловдив ротвайлера Тъжа Георги Георгиев тролейбус наръга
С какъв мотив?

Защото била извършена проверка през 2014 г. на Софийския районен съд. Самият главен съдебен инспектор разбира колко е голямо блатото, в което е затънала цялата съдебна система и колко стотици хиляди, може би и милиони, дела от заповедното производство са разгледани. Това е огромна по мащаб работа, която ще покаже, че цялата съдебна система от 2009-та година насам е действала по изключително порочна и незаконна практика. Това е огромен скандал.

Какви цели си поставя новучреденото сдружение „Солидарност“ и как пострадалите от ЧСИ могат да търсят от вас помощ и съдействие?

Сдружението беше учредено съвсем скоро – на 25.09.2018 г. Председател на сдружението е Айфер Мехмед, зам.председател е Елвира Великова. То наследява дейността на Асоциацията за защита на длъжника, но в работата му вече ще участват повече юристи.

Целта ни на първо място е да съберем голяма членска маса, с която да притиснем институциите да работят по закон. На всеки един от нашите членове ще помогнем да напише индивидуална жалба до ЕК и индивидуална петиция до ЕП. Надяваме се така европейските институции да осъзнаят, че в България проблемът е огромен и това е тотален геноцид срещу длъжниците. Ще сезираме всички български институции и ще предложим законодателни промени за промяна на ГПК, за да бъде приведено нашето право в съответствие европейското.

Нашата мисия е да бъдем граждански коректив, да следим за спазването на законността. Ще използваме всички законни начини, за да защитим правата на всеки българин в борбата му срещу ЧСИ-та, банки, монополи, топлоразпределитени дружества, частни колекторски фирми и всички други търговски структури, поставени в привилегировано пред обикновения човек положение. Осъзнаваме, че битката може да бъде спечелена, само ако сме единни.

Мая Манолова, ЧЕЗ, сделка, омбудсман

Работите ли с омбудсмана Мая Манолова?

Още Асоциацията за защита на длъжника сезира г-жа Манолова за проблемите в заповедното производство и през октомври м.г. бяха направени само козметични промени в ГПК. Те обаче внесоха допълнителен хаос в системата, вместо да подпомогнат правата на длъжниците в този изпълнителен процес. Отново не се спазва законодателството и не се назначават служебни представители на длъжниците в тези закрити съдебни заседания. Делата продължават да се гледат в отсъствието на една от страните и съдът издава изпълнителен лист, без да бъде привлечен длъжникът за проверка в открито съдебно заседание, за да потвърди приема ли този дълг или не. А точно тук настъпват големите измами.

Това важи и за колекторските фирми, и за топлофикациите, ВиК и енергоразпределителните дружества.

Продължава и порочната практика с начисляване на огромни и незаконни адвокатски хонорари и възнаграждения на ЧСИ. Така се стига до абсурда задължение от 15 лева да нарасне до 1215 лева, след като мине през районния съд и ЧСИ.

 

flashnews.bg

 

Вашият коментар