Европейската комисия започна от 24.01.2019 г. наказателна процедура срещу България, по повод на несъответствието на българското законодателство с правото на Европейския съюз.

Нашето Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система “Солидарност“ работи активно за защитаване на правата и интересите на български граждани, засегнати от незаконосъобразните действия на съдии и частни съдебни изпълнители, по прилагането на заповедното и изпълнителното производство срещу длъжници.

Като сдружение сме отправяли множество жалби и петиции до Европейската комисия и с основание можем да твърдим, че сме в основата за стартирането на споменатата наказателна процедура. Отправяли сме сигнали и жалби до всички компетентни български институции, но се сблъскваме с тяхното нежелание за справяне с изложените проблеми.

Като следваща стъпка сме отправили искане за Тълкувателно решение до Върховния касационен съд и други институции (вж. по-долу), относно противоречива съдебна практика. Искането ни касае милиони българи, които са пострадали от българската съдебна система и частните съдебни изпълнители.

Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система “Солидарност“

 

Източник: eurochicago.com

Вашият коментар