23/04/2021

Сдружение ще защитава правата на потърпевшите от ЧСИ

Новосъздаденото „Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система – Солидарност“ ще разяснява и защитава правата на гражданите, поставени в положение на длъжници, съобщават от неправителствената организация.

„Солидарност“ е създадено в края на септември, председател е Димитър Чавдаров Панайотов, а зам.-председател – Светла Лозанова Миланова-Христова. В управителния съвет участват още Ивайло Илиев, Димитър Панайотов и Ивайло Папазов. Сдружението съобщава, че мисията му е „да следи и осъществява гражданско наблюдение и коректив за точното прилагане на закона по отношение на заповедното производство, като излага разкрити от екипа му отклонения в правораздаването на обществено достояние и дискусия.

Основна цел и идея е да оказва помощ, съдействие и подкрепа на гражданите, като „разпространява достъпна, всеобхватна и пълна информация за техните права“. Освен това ще помага на пострадалите активно да търсят правата си при неравнопоставеност в отношенията си с кредитори – банки, монополи и други търговски структури, както и ЧСИ.

Предвидени са обществени кампании за информираност, с предоставяне на материали с конкретни стъпки какво и как трябва да следи и проверява всеки длъжник по отношение на законосъобразността на провеждането на заповедно производство срещу него. От съобщението до медиите става известно, че към този момент към сдружението работят над 30 от най-добрите адвокати, специализирали се в заповедното и изпълнителното производство. Сдружението е подпомагано и от голям брой специалисти по наказателно право, с които непрестанно подготвяме и следим движението на жалби към прокуратурата за незаконни действия от страна на магистрати и ЧСИ.

Веруюто на организацията е, че“ правоприлагането на закона винаги трябва да бъде свързано с висшите човешки ценности и морала, всеки гражданин има право на хуманно и високоетично правосъдие. Нито едно човешко същество не трябва да бъде поставяно в унизително и оскърбително положение и потъпкване на човешкото достойнство. Изпълнителното производство следва да се прилага при съблюдаване на екзистенциални принципи за хуманност и морал“.

 

dnevnik.bg

Вашият коментар