22/04/2021

Скандални разкрития за „имотни“ фирми на ЧСИ-тата (допълнена)

До пощата на сдружението достигна проверена информация и данни за ЧСИ М. Ц. и съпруга й, ЧСИ В. Ц. от имотния регистър и от Търговския регистър.

Лицата М. К. Ц. и  В. Л. Ц. извършват търговска дейност чрез фирмите:

  • Октогор Бластик АД – ЕИК ………… – акционерно дружество чиито акционери са ЕДИНСТВЕНО ТЕ  и това и други дружества се управлява от ТЕХНИ РОДНИНИ. Фирма ОКТОГОР БЛАСТИК – АД се управлява от брата на М. Ц.;
  • фирмата „МАРИЯ 2006“ и фирма „Анаполис България“ от дъщерята на М. Ц. и В. Ц. – К. В. Ц. , а съвета на идректотите АД-то са същите роднини.

При проверка на 20.09.2018г. в Имотния регистър, както и в Търговския регистър се установи следното:

На дата 17.08.2017г. М. К. Ц. и В. Л. Ц. са апортирали свои имоти на стойност 1 839 800 / един милион осемстотин тридесет и девет хиляди и осемстотин/ лева във фирма „ОКТОГОР БЛАСТИК“ АД с ЕИК ………. и десетки имоти.

Това е видно от Справка в Имотния регистър от дата 17.08.2017г. No от дв. вх. р ….. както и от справка в имотния регистър на фирмата „Oктогор Бластик“ АД

Съвета на директорите е видно че са фирми собственост на дъщерята на М. и В. Ц..

Т.е. налице са основанията на чл. 6 ал.1 т.7 от ЗАКОНА за Частните Съдебн изпълнители, според който Частен Съдебен Изпълнител М. К. Ц. и ЧСИ В. Л. Ц.

АПОРТЪТ ВЪВ ФИРМА Е С ЦЕЛ ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ чрез реалната и собственост и/или СКРИВАНЕТО НА ТАЗИ СОБСТВЕНОСТ.

А също така и проверени данни за ЧСИ С. Б. Я. от Търговския регистър.

Лицето С. Б. Я. извършва търговска дейност е инвестиции в земеделие, ВЕИ-та, имоти и други.

При проверка в Търговския регистър има следните фирми :

17. „ЕКО БИО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЕООД с ЕИК …….. със собственик С. Б. Я. и назначен от него управител съпругата му — В. Н. Я.

27. „ ЕНЕЛЮШЪНС“ ЕООД с ЕИК … със собственик С. Б. Я. и назначен от него управител съпругата му – В. Н. Я.

31. „ БОЯНА ЕСТЕЙТС 2013“ ЕООД с ЕИК ….. със собственик С. Б. Я. и назначен от него управител съпругата му – В. Н. Я.

47. „ НОНДА“ ЕООД ЕИК . със собственик С. Б. Я. назначен от него управител съпругата му – В. Н. Я.

От проверка в имотния регистър се оказа че фирма „БОЯНА ЕСТЕЙТС 2013“ е придобила имоти на публична продан при ЧСИ в сградата на КРИТ на бул. България и бул. Г. Делчев.

Т.е. налице са основанията на чл. 6 ал.1 т.7 от ЗАКОНА за Частните Съдебни Изпълнители, според който Частен Съдебен изпълнител С. Б. Я. с тази извършвана от него търговска дейност АВТОМАТИЧНО да ЗАГУБИ своята правосопсобност и да бъде заличен като Частен съдебен изпълнител!!! .

Прилагаме и справки от 30.08.2018г. от Търговския регистър:

  • „НОНДА“  ЕООД
  • „ЕКО БИО ЗЕМЕДЕЛИЕ“  ЕООД
  • „ЕНЕЛЮШЪНС“  ЕООД
  • „Бояна Естейтс 2013“  ЕООД

От имотния регистър също всеки може да си направи проверката лично за имотите на тези фирми.

Допълнение от 19.04.2019г.

В град Хасково се извършват някои ,,незаконни” действия от частния съдебен изпълнител З. З. с рег.№….., с район на действие Окръжен съд град Хасково

ЧСИ-то е съдружник във фирми:

1.,,ЛУКСОР 2014” ООД , ЕИК:….. със сестра си В. Г. Г. и майка си В. Г. З. – бивш председател на Адвокатска колегия Хасково.

2. ,,ЛПЗ-ИНВЕСТИЦИИ” ООД, ЕИК:….., със съдружник Д. Н. П. основен участник по обявени от ЧСИ-то търгове за закупуване на имоти.

3.,,ЛПЗ-АГРО” ЕООД с управител Д. Н. П. и основен собственик на капитала ,,ЛПЗ-ИНВЕСТИЦИИ” ООД, ЕИК:…………

 Прилагаме справки от Търговски регистър. Информацията е публична и е достъпна за всеки, който желае да направи проверка и потърси отговорност от тези лица.

             Лицето Делчо Николаев Пехливанов  извършва търговска дейност чрез фирми:

1.,,ЕЛ ДИ ТРЕЙДИНГ”ЕООД ЕИК:…………,

2.,,ГРИЙН ПРОФИТ”ЕООД, ЕИК:………….,

3. ,,САНИКА 2003”ЕООД, ЕИК:……………… – това е агенция за недвижими имоти с помощта на която се ,,управляват „ закупените имоти от търговете,

4.,,КОМЕРС ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК:……………

5. ,,АИДА – ПР” ООД, ЕИК:…………

6. ,,НЕОПРОФИТ”ЕООД, ЕИК:………………….

7.,,ИНТЕКС-ИНВЕСТМЪН”ООД, ЕИК:…………………

8. ,,АГРО-МС”ЕООД, ЕИК:………………..

            Ще приложим справки  от Търговски регистър за всяка от фирмите. Тези фирми участват в търговете за продажба на апетитни имоти по изпълнителните дела на ЧСИ-то. Това е абсолютен конфликт на интереси и намирисва на СХЕМА.

Очаквайте и ОЩЕ!

Вашият коментар