23/04/2021

СКРИТИТЕ СТАИЧКИ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

Неволите на  българския гражданин започват в деня, в който получи новината, че върху него е образувано дело. Деян Недялков е един от тези, посрещнати с възбрана и запор.

МКБ Юнионбанк, която се превръща в познатата „Първа инвестиционна банка“ представя документ наречен „Извлечение от счетоводните книги“ – образец на такъв документ няма нито в Гражданско процесуалния кодекс, нито в Закон за счетоводството. Това е изцяло едностранен документ, документ на самата банка.

В заявлението за издаване на заповед по член 417 Нина Добрева Георгиева, юрисконсулт, заявява: „Декларирам че информацията, доколкото е известно, е вярна“. А „доколко“ е известна вярността в тази информация е оставена свободно за интерпретация на г-н Недялков.

На 07.10.2013г.  е образувана Заповед за изпълнение на парично задължение, като на същата дата е издаден и Изпълнителен лист.

Става дума за закрита процедура, осъществена без знанието на гражданина, и доколкото може да знаем, дори самото провеждане на заседание може да не се е състояло, при положение че липсва протокол на съда, който го доказва. Не са споменати участващи лица, нито час и място на събитието. Липсва и зададена причина защо предполагаемото заседание е било закрито. Според получената информация, тази глупост, тази прихрумка, може да се е случила и в тоалетната.

Недялков е бил напълно откъснат от това, което се случва в малките стаички на Софийски районен съд, от игричките на служителите, които впоследствие са му коствали много.

Преди да се стигне до взетите решения липсва разпореждане на съда за допускането на незабавно изпълнение.

Липсва и разпореждане за издаване на изпълнителен лист.

Главата е отрязана преди каквато и да е възможност, главата е отрязана чрез нарушенията на едни престъпници.

В последствие животът на един гражданин се превръща в борба с една организирана престъпност, престъпност която се оказва дълбоко вкоренена в българската съдебна система. Една престъпност, една борба срещу съдии, юристи, банки, подиграващи се с гражданските му права.

Борбата му в защита на имуществото, което бива изземвано ден след ден.

За подигравка под Изпълнителния лист е споменато „В името на народа осъждам длъжникa“… Системата осъжда човек, който не е бил на съд, „длъжник“ който не е признат за такъв, и всички тези решения са възприети като „В ИМЕТО НА НАРОДА“ а не в името на алчността на съдии, юристи и банкери.

Вашият коментар