На 08.07, петък, от 11.00 часа, 

ще се състои пресконференция на български граждани, измамени и ограбени от незаконните и неоправдани действия на частни и държавни съдебни изпълнители.

Ще участват представители от от Сдружение на потърпевшите от ЧСИ и съдии-„Солидарност“ и Гражданско движение-„Покана за доброволно изпълнение“

Място на събитието: пресклуб на БТА.

Основни вредители:  Стоян Якимов, Георги Дичев, Стоян Якимов и Мария Цачева

Ще бъдат предоставени официални данни за мащабите на проблема, подсилени с доказателства под формата на копия от порочни съдебни актове и документи с невярно съдържание, въз основа на които са нанесени имуществени и неимуществени вреди възлизащи на милиони левове.

Заявка за участие: сл.тел 0876671109/0883737001 или чрез имейл адресите на Сдружение на потърпевшите от ЧСИ и Съдебната система-“Солидарност” , който може да намерите на сайта ни.

Участници: Ахмед Шекиров, Николай Гацев,  инж. Ивайло Илиев, Ралица Стоянова и  адв. Радослав Йорданов

Вашият коментар