Радост в къщи!
Тези две разпореждания са НИЩОЖНИ !
Няма посочени страни, дължима сума, лихви и разноски по делото и хонорар! Следва иск за нищожност на разпорежданията и отмяна на издадените изпълнителни листове! Направете си и Вие други потърпевши от ЧСИ копие от делата от районния съд и проверете дали и вие не сте изтеглили печелившия билет! Внасяйте искове за нищожност по чл.270 от ГПК в Районния съд, безсрочно е и струва до 80 лв. и успех!

Иска за нищожност можете да намерите в сайта на сдружение “СОЛИДАРНОСТ” и да го ползвате!

 

***

***

 


Вашият коментар