Текущи дейности по месеци:

Тук ще бъдат публикувани текущите дейности на  „Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система – Солидарност / Сдружение Солидарност“:

 

през м. Януари 2019 г.:

 

02.01.2019 г. – Жалба до ЕК за наличие на противоречиви съдебни практики

09.01.2019 г. – Петиция от Сдружението за противоречива съдебна практика

15.01.2019 г. – Жалба – допълнение към петиция 0063/17г. за противоречиви законови разпоредби

17.01.2019 г. –  Образец / Шаблон на ПЕТИЦИЯ за нарушени права по връчване на документи от ЧСИ

***

през м. Февруари 2019 г.:

 

01.02.2019 г. – Запитване по ЗДОИ към Министерство на правосъдието

11.02.2019 г. Искане за Тълкувателно решение до Върховния касационен съд и други институции

18.04.2019г.  Отовор от главен прокурор Сотир Цацаров чрез Зам. гл. прокурор във ВКП- Ценка Богданова

12.04.2019г. Отговор от Европейската Комисия

00.04.2019г.  – Отовор от председател на ВКС – Лозан Панов

00.04.2019г. – Отовор от Министъра на правосъдието – Цецка Цачева / Данаил Кирилов

00.04.2019г. – Отовор от Омбудсмана на Р България – Мая Манолова

00.04.2019г. – Отовор от Председател на Висш Адвокатски Съвет – Ралица Негенцова

00.04.2019г. – Отговор от Комисия по петициите към ЕП

20.02.2019 г. – Митинг с/у безобразията в съда и грабежа от ЧСИ

25.02.2019 г. – Предложения за изменение на конкретни текстове от ГПК

26.02.2019 г. Сдружение “Солидарност ” и Омбудсманът Мая Манолова представя законопроект за ограничаване на привилегиите на банки и монополисти

***

през м. Март 2019 г.:

 

01.03.2019 г. Въпрос с искане за писмен отговор относно: Противоречива съдебна практика в България

04.03.2019 г. Молба за среща с Главен Съдебен Инспектор – Теодора Точкова

 

***

през м. Април 2019 г.:

 

03.04.2019 г. Отговор от ЕК на въпрос с искане за писмен отговор относно: Противоречива съдебна практика в България

04.04.2019 г. Отговор на молба за среща от Главен Съдебен Инспектор – Теодора Точкова

00.04.2019 г.

***

през м. Май 2019 г.:

 

12.05.2019 г. – ПОВТОРНО внесени предложения за изменение на конкретни текстове от ГПК

23.07.2019 г. Отовор от Министъра на правосъдието – вт, 23.07.2019 г., 16:54 ч.

00.05.2019 г.

***

през м. Юни 2019 г.:

 

20.06.2019 г. Заявление по ЗДОИ до инсп. на мин. на правос. по ЗСВ – с вх № 95-00-60/21.06.2019 г.

25.07.2019г. Отовор от Министъра на правосъдието –вт, 25.06, 14:15 ч

20.06.2019 г. – Заявление по ЗДОИ

20.06.2019 г. – Заявление по ЗДОИ

***

през м. Юли 2019 г.:

 

04.07.2019 г. Запитване по ЗДОИ и отг. от ВСС

10.07.2019 г. Отговор от ВСС по ЗДОИ

04.07.2019 г. Заявление по ЗДОИ до КПКОНПИ

17.07.2019 г. Отговор от КПКОНПИ със заличени данни

07.07.2019 г. Заявление по ЗДОИ до ВКС – Тъмна стая

09.07.2019 г. Отговор от ВКС на запитването

 

***

през м. Август 2019 г.:

 

13.08.2019 г. Заявление по ЗДОИ

13.08.2019 г. Заявление по ЗДОИ

13.08.2019 г. Заявление по ЗДОИ

***

през м. Септември 2019 г.:

 

27.09.2019 г. Искане за среща с председателя на ВКС

27.09.2019 г. Искане за среща с представляващия ВСС

27.09.2019 г. Искане за среща с Министъра на правосъдието

27.09.2019 г. Искане за среща с омбудсмана

27.09.2019 г. Искане за среща с Главния прокурор

27.09.2019 г. Искане за среща с Министър-председателя на Република България

30.09.2019 г. Отговор от Министерския съвет

27.09.2019 г. Искане за среща с Председателя на Народното събрание на Република България

27.09.2019 г. Искане за среща с Президента на Република България

27.09.2019 г. Искане за среща с Председателя на КБККИПЕ

27.09.2019 г. Искане за среща с Председателя на Комисията по правни въпроси

30.09.2019 г.

 

***

през м. Октомври 2019 г.:

 

00.10.2019 г. Въпроси към Министерство на правосъдието за ЧСИ по ЗДОИ

00.10.2019 г.

00.10.2019 г.

***

през м. Ноември 2019 г.:

 

00.11.2019 г.

00.11.2019 г.

00.11.2019 г.

***

през м. Декември 2019 г.:

 

00.12.2019 г.

00.12.2019 г.

00.12.2019 г.

***