21/04/2021

„Топлофикация“ отказа на омбудсмана данни колко плащаме, за да ни съди

Не дава информация за възнагражденията на юрисконсултите, които се плащат от длъжниците

Столичната топлофикация е отказала на омбудсмана данни за това колко плащат длъжниците й, за да ги осъди.

Това става ясно от прессъобщение от офиса на Мая Манолова. Днес тя участва в заседанието на Административен съд София-град, по жалбата й срещу решението на изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД, с което бе отказан достъпът й до тази информация. Манолова е поискала данни за т.нар. юрисконсултски възнаграждения, които столичното парно калкулира в изискуемите от длъжниците си средства, въпреки че заплатите на юристите са включени в цената на топлоенергията, която всички плащат.

На 7 октомври 2016 г. общественият защитник поиска отговор на десет въпроса по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). В рамките на 14-дневния срок не получи изрично решение съгласно законовите изисквания. Вместо това от „Топлофикация София“ ЕАД изразиха писмено становище, в което се твърди, че поисканата информация и субекти не попадат в приложното поле на ЗДОИ.

В жалбата си до Административния съд Манолова подчертава, че „топлофикационното дружество е в кръга на задължените субекти съгласно  ЗДОИ, тъй като представлява публичноправна организация по смисъла на закона“.

Освен това тя настоява, че „исканата информация е „обществена“ по смисъла на ЗДОИ; не са спазени изискванията за форма на отказа; исканата информация не съдържа търговска тайна; налице е „надделяващ обществен интерес“.

В решението на Конституционния съд по казуса пък КС прие, че: „фактът, че работодателят включва тези различни по вид разходи във възнаграждението на юрисконсулта, не може да се отрече“.

Но и:

„За работодателя съществуват и задължения по трудовото законодателство за повишаване квалификацията на работната сила и юрисконсултите в частност, за предоставяне на здравословни условия за труд, в т. ч. материално-техническа обезпеченост за полагането му и др., които също налагат осъществяване на специфични разходи.“

 

Източник: clubz.bg

Вашият коментар