20/04/2021

Търсим Стажант-Психолог/Психолог

Сдружението предoставя стажантски позиции на студенти по „Психология“, във връзка с основната си дейност, в рамките на до шест седмици. Кандидатите следва да изпратят мотивационно писмо и CV на български език.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
• Контактуване със свързани с дейността на Сдружението членове и клиенти.
• Изготвяне на запитвания до национални и европейски медии.
• Кореспонденция с национални и европейски институции във връзка с осъществяваната от сдружението дейност.
• Поддръжка на онлайн домейни, както и страници в социалните мрежи.
• Съдействие при организирането на защитата на интересите и правата на Сдружението.
• Създаване и редакция на материали и статии, подходящи за сайта, след съгласуване с работния екип.
• Предоставяне на психологически услуги на лица под силен емоционален стрес, вследствие от образувани против тях съдебни дела.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
• Студенти в процес на придобиване висше образование специалност „Психология“ или „Философия“ след 4-ти курс, както и завършили.
• Отлични умения за писмено и устно изразяване, добро познаване на правилата на българския език.
• Отлични организационни умения и способност за приоритизиране на задачите.
• Много добро владеене на английски, немски или френски език – писмено и говоримо.
• Владеене на втори, официален език на Европейския съюз, е предимство.
• Умения за работа с базови компютърни инструменти: MS Office и WordPress.
• Предишен опит в подобни сфери е предимство, както и водене на самостоятелни научни блогове.
• Желание за писане на статии, взимане на интервюта, посещения на събития и изготвяне на анализи.
• Възможност за следене и работа със социални мрежи.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
• Възможност за професионална изява, развитие и трупане на опит.
• Възможност за последващ платен стаж, професионално развитие и партньорство.
• Награди, бонуси и поощрение при отлични резултати.
• Възможност за гъвкаво работно време.

За връзка с нас, насочете се към секция „Контакти“ на сайта ни.

Вашият коментар