22/04/2021

Тaкова разпореждане е НИЩОЖНО и не поражда правни действия!

Какво означава да изтеглиш печеливш билет /РАЗПОРЕЖДАНЕ/ срещу ЧСИ ?

Длъжниците трябва да са вписани в разпореждането на Районния съд по заповедното производство, както и кой е взискателя, за какви главници и лихви ви осъждат, какви са разноските по делото, колко е адвокатския /юрист консултския/ хонорар който подлежи на обжалване. Издадената Заповед и изпълнителен лист са НЕВАЛИДНИ, като издадени без правно и процесуално основание и подлежат на обезсилване от съда! Така че това РАЗПОРЕЖДАНЕ конкретно е НИЩОЖНО /едно правно нищо/ и не поражда никакви права! Направете си и вие копие от делото от Районния съд и проверете за разпореждане и дали не сте изтеглил печелившия Билет! Това разпореждане е НИЩОЖНО и не поражда правни действия! Печелившия трябва да подаде само иск за НИЩОЖНОСТ по чл. 270 от ГПК до Районния съд! Успех желая и на другите които имат такива актове! Вие сте на ход да действате за да се спасите от ЧСИ!

Вашият коментар