Днес, 03.07.2020г., бе проведен онлайн видео-конферентен разговор с представителя на Европейската комисия в България, на която бяха изложени и представени проблемите, нарушенията в съдебната ни система, както и виновните лица. С изрична забрана от страна на нашия събеседник, г-н Илин Станев, ръководител на Политическия отдел на Представителството,  бе забранено записването и разпространяването на въпросната онлайн среща. Като ответна мярка от страна на всички граждани, ще се вземат всички мерки за организиране на лична среща с представители на ЕК, в която да участват всички потърпевши и заинтересовани. Ще побликуваме образец на петиция/жалба/искане/сигнал, с което ще сезираме всички европейски институции за незабавна намеса, с цел установяване на истината във връзка с приети нищожни съдебни решения и извършени такива изпълнителни действия от страна на съдебни изпълнители. Призоваваме всички потърпевши да последват примера ни и да уведомят всички институции, да изискват входящите си номера и да следят развитието на казуса. Не бъдете обстоятелствени, а посочете само гарантираните ви от чл. 6 и чл. 13 от ЕКПЧ и чл. 47 от ХОПЕС права. Приложете минималния необходим брой доказателства.
СрещасЕК

Вашият коментар