Тук ще бъдат поместени всички изготвени и внесени подписки и инициативи организирани от

Сдружение  – Солидарност:

 

 

през м. Ноември 2018 г.: 

01.11.2018г. – Публично предложение от Тони Савов Младжовски, член на сдружението

00.11.2018г.

00.11.2018г.

 

през м. Януари 2019 г.:

23.01.2019г.Организиране на Митинг с/у безобразията на съда и грабежа от ЧСИ

20.02.2019г.Митинг с/у безобразията в съда и грабежа от ЧСИ