Формуляр за жалба относно нарушение на правото на ЕС (онлайн)

Чрез този формуляр можете да подадете жалба относно нарушение на правото на ЕС от страна на държава членка.

Моля, имайте предвид, че е малко вероятно действията на Комисията в отговор на вашата жалба да доведат до пряко решение във връзка с вашата ситуация.

  1. Комисията не е длъжна да започне официално производство за установяване на нарушение – дори ако смята, че е извършено нарушение.
  2. Ако Комисията предприеме официални действия във връзка с вашата жалба, тя ще преследва обща цел – законите на въпросната държава членка да се приведат изцяло в съответствие с правото на ЕС и да се прилагат правилно.
    Ако Съдът на ЕС потвърди, че законодателството на ЕС е нарушено, държавата трябва да предприеме действия за отстраняване на нарушението.

За да намерите пряко решение във връзка с вашата ситуация или да получите обезщетение, трябва да предприемете действия в съответната държава от ЕС:

  • ако решаването на проблема изисква отмяната на решение на национално равнище, само националните съдилища могат да сторят това;
  • ако искате да получите обезщетение за щети, само националните съдилища имат правомощията да постановят властите в тяхната юрисдикция да предоставят такова.

Подаването на жалба до Комисията не води до отмяна на сроковете за подаване на иск по националното право.

Ако се нуждаете от съвет, можете да използвате нашата услуга за запитвания.

 

***

Формуляр за жалба относно нарушение на правото на ЕС (изтегли в pdf)

 

Формуляр за жалба относно нарушение на правото на ЕС (pdf)

 

(Този формуляр е за подаване по имейл)

***

 

Формуляр за жалба относно нарушение на правото на ЕС  (изтегли в word; doc)

 

 

(Този формуляр е за подаване по имейл)

***

 

Вашият коментар