Хартата на основните права на ЕС задължава, но и овластява. Това беше един от многото изводи, които извлякоха над 160 съдии, прокурори и адвокати, които участваха в безпрецедентен международен семинар в резиденция „Бояна“ (по проект „Хъб – как да прилагаме Хартата на Балканите”, финансиран по програма „Правосъдие” на ЕС).

Още в четвъртък следобед 30 магистрати от България, Гърция и Румъния влязоха в спор от какво зависи доброто прилагане на Хартата на основните права на ЕС. Те работиха по предварително изпратен от съветника в Съда на ЕС д-р Аджела Уорд учебен казус.

В петък към тях се присъединиха още над 120 български съдии, прокурори и адвокати, което накара министъра на правосъдието Данаил Кирилов при откриването на семинара да определи събитието като „забележително”. Той подчерта смисъла на европейското право и „общите ценности” и като отбеляза 10-годишната от влизането в сила на Хартата на основните права на ЕС, цитира директора на Агенцията на ЕС за основните права: „Хартата е изключително модерен и ключово важен каталог, с който ЕС може да се гордее”. Според него заслугата на Съда на ЕС е несъмнена и затова начинания, като този проект на Юридическия факултет на СУ .“Св. Климент Охридски“, са изключително полезни за доброто познаване на практиката му от всички практикуващи юристи.

Председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова изрази благодарност, че точно на Деня на българската адвокатура в обучения, предназначени за магистрати, са включени огромен брой адвокати, което позволява постигането на по-добро правосъдие, в което ролята на съдията, прокурора и адвоката е обща. А омбудсманът Диана Ковачева обърна особено внимание на това, че създаденият по проекта сайт съдържа разяснителни текстове не само за юристите, но и за всички българи, които имат изключително широк кръг права като граждани на ЕС – и цялата администрация е длъжна винаги да спазва.

Семинарът беше предназначен за 30 магистрати и адвокати от Гърция, Румъния и България, но организаторите го „отвориха” широко и в залата присъстваха общо над 160 български юристи.

Посланиците на Гърция Димитриос Хронопулос и на Румъния проф. Йон Галеа отбелязаха, че подобен съвместен проект за магистрати от трите страни се провежда за първи път и е много добра основа за бъдещо интензивно сътрудничество между тях, тъй като „много от проблемите са общи и понякога изискват общи решения”.

В приветствието на президента Румен Радев, отправено чрез секретаря му по правните въпроси проф. Емилия Друмева, беше подчертано, че „чрез Хартата ЕС постигна обединение не само на държави, но и на права, които биват отстоявани, независимо от променящото се общество”, а ХОПЕС е „символ на споделената европейска идентичност и затвърждава разбирането, че всички ние принадлежим на една ценностна общност, в която основните права, демокрацията и върховенството на правото са гарантирани”.

През четирите дни на форума понякога много разгорещените обсъждания бяха редувани с лекции на видни специалисти като д-р Анджела Уорд и д-р Катлийн Гутман от кабинета на българския генерален адвокат в СЕС проф. Евгени Танчев, съдии от Гърция, Румъния и България и преподаватели от Софийския и Букурещкия университет.

Съдията от Върховния административен съд Донка Чакърова предизвика силния интерес на колегите си от другите страни и на много български адвокати с подробен аналитичен прочит на практиката на ВАС и други съдилища за прилагането, но и за неприлагането на хартата. Тя посочи специално българските преюдициални запитвания, които са позволили на СЕС да постанови ключови за цялата му практика за прилагането на ХОПЕС („Естов”, „Милкова”, „Елчинов” и др.).

Румънските и гръцките съдии се включиха активно и в бурна дискусия за независимостта на съда, провокирани и от български адвокати.

Д-р Катлийн Гутман, която говори и на пресконференцията преди официалното откриване, подчерта значението на активността на адвокатите да искат и на съдиите да отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС и в няколко лекции представи специфичните процесуални проблеми на прилагането на ХОПЕС.

Ограниченията в прилагането на нормите-принципи на хартата в „хоризонтални спорове” анализира подробно д-р Анджела Уорд.

В работни групи на участниците от трите държави бяха обсъждани учебни казуси и особено актуалната тема за правата на бежанците по правото на ЕС.

Ръководителят на проекта проф. Атанас Семов представи „мащабния сайт”, създаден по проекта (www.eu-hub.eu), съдържащ „обучителни материали за практикуващите юристи и разяснителни текстове за всички граждани”, защото „ЕС е при всичко съюз на граждани, а правото на ЕС защитава именно гражданите”.

И закри четиридневния форум с думите: „Това дава огромни допълнителни възможности на адвоката и допълнителни възможности на съдията – в общите им усилия за осигуряване на справедливост и правосъдие. Затова този сайт – като истински „хъб”, с материали на пет езика ще бъде използван години напред в обучението на юристите и осведомяването на гражданите”.

 

 

Източник: lex.bg

Вашият коментар