Частните съдебни изпълнители (ЧСИ) са с пет пъти повече дела отколкото колегите им от държавното събиране.

За периода 2008 – 2013 г. натовареността на съдебните изпълнители нараства с близо 150%. А натовареността на държавните съдебни изпълнители (ДСИ) за същия период се е повишила едва с 5,01% относно новообразуваните дела и се е понижила с 3,73% относно делата от предишни периоди.

Това стана ясно по време на заключителната конференция по проект “Инициатива за съдебно изпълнение в услуга на обществото”. Форумът се проведе днес в зала „София” на Гранд хотел София. Проектът се реализира от Сдружение „Център за правни инициативи” в партньорство с Камарата на частните съдебни изпълнители по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Според анализите през 2014 година у нас са работили общо 379 съдебни изпълнители, като от тях 163 ЧСИ и 216 ДСИ. През 2015 г. след проведен конкурс, броят на ЧСИ се увеличава с 44 до 207 ЧСИ. данните обаче сочат, че броят на делата, които подлежат на съдебно изпълнение, се увеличава почти лавинообразно, а неприключените дела стават все повече. За периода 2008–2009 г. броят на постъпилите дела се увеличава с близо 130%, а на неприключените дела – с близо 150%, предаде Стандарт нюз.

През 2008 г. на един ЧСИ се падат по средно 137 хил. лева от такси по съдебно изпълнение, през 2013 г. сумата достига почти 400 хил. лв. или три пъти повече. За периода 2007-2013 г. делът на делата, които съдебните изпълнители успяват да приключат, намалява почти двойно – от 18,3% през 2007 г. до 10,0% през 2013 година. Ако един ДСИ завършва средно 168 дела през 2013 г., то един ЧСИ приключва 435 дела или близо три пъти повече. Интересни са данните от проведена анкета, според която въпреки икономическата неефективност във функционирането на ДСИ и категоричното предпочитание на взискателите да ползват услугите на ЧСИ, 46,3% отговарят, че подкрепят паралелното съществуване на двата модела. В 27,3% от отговорите – че следва да съществува само частно изпълнение, а 23,3% – само държавно.

Експертният анализ препоръчва синхронизиране на уредбата на статута на ДСИ и ЧСИ. Акцент в оценката е и приемането на законодателни изменения, свързани със създаване на възможност за провеждане на електронни търгове, както и практическо въвеждане на електронния запор. Отбелязана е и идеята за въвеждане на наказанието „изключване от Камарата на ЧСИ и загуба на качеството ЧСИ” за особено тежки или системни нарушения.

 

Източник: © Actualno.com

Вашият коментар