Гражданите да внимават какво подписват, защото 90% от дълговете не се събират от ЧСИ, където правата им са защитени

За пръв път в рамките на последните години Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) отчита спад на броя на образуваните дела през годината. За пръв път от 13 години намалява и събраната сума по изпълнителни дела – 1.015 млрд. лева за 2018 г. при 1.1 млрд. за 2017 г. Данните са от годишния отчет на организацията, представен в събота на брифинг от председателя на камарата Георги Дичев в рамките на семинар за журналисти в Сандански.

Кризата, промените в ГПК от 2017 г. и драстичното намаляване на таксите по изпълнението са довели до сериозни затруднения за канторите на ЧСИ, някои трудно си покриват разходите, масово се съкращават и служители, а има и такива, които обмислят закриване. Въпреки това Дичев отчита 2018 г. като година на нормализация за професията. След атаките, на която тя бе подложена през 2017 г., през изминалата година е постигнато успокоение и възстановяване на баланса и диалога с институциите.

Презрелите плодове на кризата

“Причините за спада в броя на делата през 2018 г. са комплексни, но една от основните е икономическият цикъл”, коментира Дичев. “При нас нещата се случват със закъснение, след икономическата криза икономиката и банките бяха замрели, нямаше бизнес, чуждестранни инвестиции, кредитори. А когато няма бизнес, няма и изпълнение, до което се стига в резултат на бизнес отношения. Погрешно се счита, че ЧСИ печелят в резултат на икономическа криза и стагнация, точно обратното е – икономиката трябва да просперира, за да има работа и доходи”, коментира Дичев. “Ние чак сега берем плодовете на кризата”, заяви още той.

“Капитал” е част от проекта “Европа говори”, който цели да насърчи диалога между хора с различни политически възгледи от цяла Европа. За да участвате, попълнете краткия въпросник долу:


Номинално спадът на новообразуваните изпълнителни дела за миналата година спрямо 2017 г. е с около 20 хиляди по-малко (8%), но реалният спад е много по-голям заради ефекта от тълкувателно решение от 2015 г. по тълкувателно дело №2/2013 г., което е довело до масово прекратяване на вече образувани дела през предходни години. То постановява, че не са изпълнителни действия и не прекъсват давността действия като образуването на изпълнително дело, изпращането и връчването на покана за доброволно изпълнение, проучването на имущественото състояние на длъжника, извършването на справки, набавянето на документи, книжа и др., назначаването на експертиза за определяне на непогасения остатък от дълга и др. Същевременно ГПК казва, че производството се прекратява с постановление, когато взискателят не е поискал извършване на изпълнителни действия в продължение на две години.

Данните в детайли

220 хиляди изпълнителни дела са образувани през м.г., от които в София 51 хиляди, сочат данните в отчета на Камарата за м.г.

Резултати на ЧСИ

Образувани дела (хил.) в София Събрана сума (млрд. лв.) Приключени дела
2015 175 65 1.025 90
2016 229 77 1.030 105
2017 240 89 1.100 145
2018 220 51 1.015 165


Интересен е и разрезът по отношение на взискателите. Най-голям дяла от новообразуваните дела са в полза на търговци – 105 хиляди, следват държавата и общините – 71 хил., гражданите – 22 хил., и банките – 22 хиляди. Делата за издръжки са 1200, за заплати – 1030, за предаване на деца – 154.

През 2018 г. в София са образувани 38 хил. дела по-малко, или намаление с 43% спрямо 2017 г., което се дължи на промените в ГПК относно подсъдността – делата вече се образуват там, където е длъжникът, за да може той по-лесно да защити правата си.

През последните години делата на банките значително намаляват и вече представляват едва 10% от общия брой на новообразуваните дела, каза Дичев. Една от причините са огромният брой цедирани вземания, които продължават да се прехвърлят на колекторски компании, в размер на милиарди левове.

Намаляват делата и в полза на търговци – от 129 хиляди през 2017 г. на 105 хиляди.

Насред негативизма

“Очевидно има някакъв отлив на кредиторите към съда изобщо както по обективни причини, но и в резултат на законовите промени през 2017 г., които бяха съпроводени от активна кампания срещу ЧСИ”, коментират от гилдията. Цялото говорене срещу процедурите по събиране на дългове и за длъжника като жертва видимо притеснява кредиторите и някои от тях търсят алтернативни методи за събиране. Решението е промените от 2017 г. да се надградят, като се даде още по-бърза и по-евтина защита на правата и на двете страни в изпълнителния процес чрез неговата електронизация – електронни търгове и запори, електронен достъп до държавните органи и общините, провеждането на доброволни продажби на имущество, които са изключително полезни за хората, защото им спестяват значителни съдебни разходи и лихви.

Същевременно председателят на КЧСИ определя изтеклата година като година на нормализация за професията. “След огромния натиск и атаки, на които бяхме подложени през цялата 2017 г., 2018 г. донесе така нужното за системата спокойствие. Негативната публичност и законодателните интервенции от предишната година донесоха много главоболия и проблеми. Всички ние изхабихме време, нерви и енергия, за да се борим с вълната от негативизъм и популизъм, която ни заля”, се казва в обръщението на Дичев към колегията. Балансът обаче е възстановен през 2018 г.

Той отправя и един призив към гражданите – да имат предвид, че в производствата при ЧСИ правата им са защитени, но не така стоят нещата при другите процедури по събиране на дългове. По данни от медиите агенциите за събиране на задължения (колекторски фирми) отчитат 2 млн. образувани процедури през м.г. спрямо 200 хиляди при ЧСИ. “Другояче казано, според тези данни излиза, че ЧСИ се занимават с едва 10 процента от дълговете в страната, така че хората да внимават какво подписват, защото след многобройните промени в законодателството в полза на длъжниците в производствата при ЧСИ правата им са защитени, но не така стоят нещата с останалите 90 процента”, коментира Дичев.

 

 

Източник: capital.bg

Вашият коментар