чт. дек. 5th, 2019

Заявление за ЧЛЕНСТВО

На основание приетия на 25.09.2018 г. Устав на сдружение с нестопанска цел

„СДРУЖЕНИЕ НА ПОТЪРПЕВШИТЕ ОТ ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ И СЪДЕБНАТА СИСТЕМА – СОЛИДАРНОСТ“ с ЕИК: 205319885

 

(1) Инструкции за попълване:

  1. Попълнете раздел „Лични данни“, единствено, ако желаете да се присъедините към сдружението в качеството си на физическо лице.
  2. Попълнете раздел „Лични данни“, в качеството си на управител или упълномощен представител на юридическо лице, което желае да се присъедини към сдружението с личните Ви данни. След което попълнете и раздел „Информация за юридически лица“ с данните на юридическото лице, което представлявате.

(2) След изпращането на електронната форма очаквайте обаждане за потвърждение.

(3) След потвърждение от Ваша страна, сдружението ще разгледа кандидатурата Ви според уставния ред.

*** Първоначалната встъпителна вноска е 5,00 лв, а годишния членски внос – 20,00 лв, които могат да бъдат платени и в последствие на място или преведени по банковата сметка на дружеството: BG50RZBB91551009768687; Райфайзен Банк; BIC: RZBBBGSF

ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВКА ЗА ЧЛЕНСТВО В Сдружение “Солидарност”

1. Лична информация (за физически лица или управител на юридическо лице)

1. Лична информация (за физически лица или управител на юридическо лице)

2. Информация за юридически лица (за юридически лица от управител на юридическо лице)

Информация за юридически лица (за юридически лица от управител на юридическо лице)