Съюзът на съдиите ще сезира МЕДЕЛ и Европейската мрежа на съдебните съвети за ситуацията в България

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов отказа да участва в дебатите по повод предложение на 10 от членовете на Съдийската колегия, които му отправиха 14 въпроса, свързани с изказването му на конференция, организирана от международната магистратска организация МЕДЕЛ и Съюза на съдиите.

Тя беше на тема „Ролята на съдиите в обществената дискусия за върховенството на правото“, като участниците в събитието излязоха с декларация, че съдиите и прокурорите трябва да се противопоставят публично, когато върховенството на правото се нарушава и да изразяват на глас своето неодобрение при приемането на закони, които не зачитат този принцип, както и че не само имат правото, те са длъжни да участват в информирането на обществото за правата на гражданите, както и да укрепват разбирането за върховенството на закона.

На конференцията Лозан Панов изрази несъгласие с констатациите в последния доклад на ЕК, че България е изпълнила препоръката за независима съдебна система. „Като представител на най-висшата съдебна инстанция, уважаеми дами и господа, смея да твърдя точно обратното – съдебната ни система е затънала в дълбоки зависимости и доказателство за това са следните факти“, заяви още Панов и изброи 10 такива факти.

По този повод десет членове на СК на ВСС – Боян Магдалинчев, Боряна Димитрова, Боян Новански, Вероника Имова, Даниела Марчева, Драгомир Кояджиков, Красимир Шекерджиев, Севдалин Мавров, Стефан Гроздев и председателят на ВАС Георги Чолаков поставиха 14 въпроса към Панов.

 

Те са следните:

 1. Защо считате, че всички български съдии са зависими и пристрастни в своята дейност?
 2. Защо считате, че всички български съдии не прилагат един от основните принципи в съдебния процес – да дирят обективната истина?
 3. Кои фундаментални принципи в наказателния процес нарушават българските съдии?
 4. Бихте ли пояснили кои държавни органи на наказателната политика не работят и как това конкретно засяга независимостта на съдиите?
 5. Как създаването на „алтернативни институционални конструкции^ влияе върху независимостта на българските съдии?
 6. Кои са „зависимите хора на най-високите етажи на съдебната власт, които разтварят чадър над политици и „отнемат чадъра на противниците”?
 7. Считате ли, че политическото говорене като форма на осъществяване на политическа дейност, която е забранена изрично по силата на императивната норма на чл.18 ал.1 т. 6 от ЗСВ за изборните членове на ВСС, е допустимо за председателите на ВКС и ВАС, и Главния прокурор?
 8. Допустимо ли е, като един от най-висшите представители на независимата съдебна власт, говорейки именно в служебното си качество, а не като гражданин или политик, да твърдите следното: казвал съм и преди, че в България сме изправени пред една система, която е вербувала големи човешки и материални ресурси в изграждането на добре действаща машина, която умело си служи със службите, медиите, икономиката, политиката и, разбира се, съдебната система. Действията й не се огласяват, а се държат в тайна. Грешките й не се изваждат на показ, а се премълчават и укриват; противниците й се преследват докрай, а тайните й – то те са грижливо пазени и не могат да бъдат разкривани”.
 9. Кои от задълженията си по закон, имащи пряко отношение върху независимостта на съдебната власт, Висшият съдебен съвет не е изпълнил, считано от 03.10.2017 г. насам и защо считате, че ЕК не е права в последния си доклад, в който изрично е констатирала професионализъм в работата на Съвета през първата година от мандата на настоящия състав?
 10. Мислите ли, че сегашният състав на ВСС трябва да повтори модела на работа на предходния състав на ВСС?
 11. Считате ли, че скандалите и противопоставянето са основен критерии за професионализъм и постижения в работата на колективния орган?
 12. Кои свои задължения СК на ВСС по отношение отстояване независимостта на съдиите не е изпълнила от началото на мандата си досега?
 13. По какъв начин личните Ви взаимоотношения с институции извън съдебната власт като НАП и КПКОНПИ се оказват индикатор за зависимост на съдебната власт? Считате ли в тази връзка, че заведените от Вас дела няма да бъдат разгледани безпристрастно?
 14. Какъв е Вашият личен принос в дейността по отстояване на независимостта на съдебната власт?

Когато стигнаха до тази точка в дневния ред от днешното заседание на Съдийската колегия, шефът на ВКС заяви: „Ще ми позволите да не участвам в последната точка от дневния ред, защото този подход е типичен за една друга епоха, за която се твърди, че е отминала. Да приема предложението ви, означава, че се съгласявам да върнем времето назад и да създадем опасен прецедент за всеки изразил мнение магистрат. Твърдо заставам зад позицията, че когато демокрацията и основните права и свободи са застрашени, ограниченията на съдията при публичното говорене отстъпват пред задължението да се говори открито. Считам, че нямате правно основание да държите сметка не само на мен, но и на нито един български магистрат за това, че изразява мнение и участва в публични дебати“.

След което напусна залата.

Вероника Имова заяви, че е трябвало да остане и да участва в този дебат, да сподели тревогите си и пред Съдийската колегия. „В качеството си на председател на ВКС той е поставил остра критика към състоянието на съдебната система и е логично тук да бъде обсъден този въпрос. Ние не искаме да му държим сметка, а да проведем публична дискусия, защото всеки магистрат се интересува от тази тема“, каза Имова.

Шефът на ВАС Георги Чолаков обаче закри заседанието, тъй като нямаше кого да питат.

Иначе по-рано днес Съюзът на съдиите разпространи декларация, в която изразява пълната си подкрепа за Лозан Панов.

„Речта на председателя на ВКС, произнесена на 16 ноември 2018 г. в София, не е политическа и не преследва политически цели. Същата представлява позицията на Лозан Панов в качеството му на съдия и председател на ВКС във връзка със  зачестили случаи на застрашаване върховенството на правото в Република България.

Речта е в синхрон с изразеното през 2010 г. от Европейската мрежа на съдебните съвети  мнение в доклада „Съдебна етика – принципи, ценности и качества“, част от Лондонската декларация за съдебна етика. А именно: „Когато демокрацията и основните права и свободи са застрашени, ограниченията на съдията при публичното говорене отстъпват пред задължението да се говори открито“, заявиха от съсловната организация.

От ССБ казват още, че речта на Панов е в съответствие и с декларацията, приета в края на конференцията с МЕДЕЛ.

Управителният съвет на организацията пое ангажимента да уведоми МЕДЕЛ и Европейската мрежа на съдебните съвети за ситуацията в България.

 

Източник: news.lex.bg

Вашият коментар